Aktywizacja Osób Starszych

Warto studiować , bo…

 • zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu polityki senioralnej
 • poznasz narzędzia aktywizowania osób starszych

Czego się nauczysz?

 • mechanizmów polityki senioralnej
 • umiejętności koniecznych do aktywizacji seniorów do życia społęcznego oraz do dbania przez nich o własną kondycję zdrowotną
 • pozyskiwania funduszy na realizację projektów kierowanych do osób starszych
 • aplikowania o dofinansowanie projektu oraz jego realizowania i rozliczania

Adresaci

 • osoby na co dzień pracujące w jednostkach samorządu terytorialnego z osobami starszymi i ich rodzinami
 • pełnomocnicy i koordynatorzy ds. seniorów
 • pracownicy w instytucjach pomocy i integracji społecznej, dziennych domach pomocy społecznej, klubach seniora, domach pomocy społecznej, środowiskowych domach pomocy społecznej, centrach senioralnych, domach kultury

Wymagania stawiane kandydatom  

 • posiadanie dyplomu studiów I lub II stopnia. 

Czas trwania

 • 2 semestry, 180 godzin 

Opłaty

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/2 rat 1/4 rat
22890 zł1550 zł825 zł

Kadra

 • studenci otrzymają pełne wsparcie merytoryczne najlepszych wykładowców uniwersyteckich, gerontologów, geriatrów, a nad rozwojem ich umiejętności praktycznych będą czuwali doświadczeni eksperci i praktycy, którzy przekażą szereg praktycznych porad i nauczą skutecznych metod pracy. 

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej