Aktywizacja Osób Starszych

Studia są odpowiedzią na potrzeby przyszłych pracodawców . Program został opracowany w oparciu o analizę potrzeb seniorów oraz ich rodzin i opiekunów, instytucji sprawujących opiekę nad osobami starszymi, przyszłych słuchaczy oraz praktyków pracujących na co dzień z Seniorami. Absolwent kierunku będziesz wyposażony w narzędzia konieczne do aktywizowania seniorów do życia społecznego oraz do dbania przez nich o własną kondycję zdrowotną. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne pozwolą na pracę z Seniorami, Radami Seniorów oraz pomogą w tworzeniu tak ważnych w obecnych czasach polityk senioralnych.

Cel studiów

 • kształcenie osób, które pracują lub będą pracować z seniorami, wspierać ich i aktywizować
 • przygotowanie kadry kompleksowo wyposażonej w wiedzę z zakresu polityki senioralnej w różnych aspektach. 

Adresaci

 • osoby na co dzień pracujące w jednostkach samorządu terytorialnego z osobami starszymi i ich rodzinami
 • pełnomocnicy i koordynatorzy ds. Seniorów
 • pracownicy prowadzący obsługę Rad Seniorów, mający wpływ na kreowanie polityki senioralnej w gminach 
 • pracownicy w Instytucjach Pomocy i Integracji Społecznej, Dziennych Domach Pomocy Społecznej, Klubach Seniora, Domach Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domach Pomocy Społecznej, Centrach Senioralnych, Domach Kultury
 • osoby zainteresowane pogłębieniem wiedzy i umiejętności praktycznych w wyżej wymienionym zakresie.  

Sylwetka absolwenta

 • absolwent kierunku będzie wyposażony w narzędzia konieczne do aktywizowania seniorów do życia społecznego oraz do dbania przez nich o własną kondycję zdrowotną
 • zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne pozwolą na pracę z Seniorami, Radami Seniorów oraz pomogą w tworzeniu tak ważnych w obecnych czasach polityk senioralnych
 • absolwent będzie znał sposoby pozyskiwania funduszy na realizację projektów oraz posiadał praktyczne umiejętności aplikowania, realizowania oraz rozliczania projektów.

Opłaty

Studia realizowane w Katowicach

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/2 rat 1/4 rat
22890 zł1550 zł825 zł

Czas trwania

2 semestry, 180 godzin 

Wymagania stawiane kandydatom  

 • posiadanie dyplomu studiów I lub II stopnia. 

Kadra

 • Kierownik studiów: Beata Łuczak 
 • studenci otrzymają pełne wsparcie merytoryczne najlepszych wykładowców uniwersyteckich, gerontologów, geriatrów, a nad rozwojem ich umiejętności praktycznych będą czuwali doświadczeni eksperci i praktycy, którzy przekażą szereg praktycznych porad i nauczą skutecznych metod pracy. 

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie

 • 04

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej