Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Studia ukierunkowane są na szeroko pojęty warsztat informacyjny, oświatowy i naukowy. Słuchacze nabywają umiejętności praktycznego tworzenia księgozbiorów i ich katalogów tradycyjnych (w wersji papierowej) oraz komputerowych, a jednocześnie wdrażają się do posługiwania się w pracy bibliotecznej nowoczesnymi technologiami informacyjnymi. Otrzymują także merytoryczne i metodyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej. Absolwenci studiów nabywają uprawnienia do pracy w różnych typach bibliotek – studia nadają kwalifikacje do pracy we wszystkich typach bibliotek, ze szczególnym uwzględnieniem sieci bibliotek szkolnych i pedagogicznych, w charakterze nauczyciela bibliotekarza.

Cel studiów 

 • dostarczenie kompleksowej wiedzy, umiejętności, a także kompetencji społecznych w zakresie wszystkich złożonych obszarów pracy bibliotekarskiej, od ewidencji i katalogowania do metodyki pracy z czytelnikiem indywidualnym i zbiorowym (w tym także z niepełnosprawnym)
 • nabycie umiejętności praktycznego tworzenia księgozbiorów i ich katalogów tradycyjnych (w wersji papierowej) oraz komputerowych, a jednocześnie wdrażania się do posługiwania się w pracy bibliotecznej nowoczesnymi technologiami informacyjnymi
 • merytoryczne i metodyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej. 

Adresaci 

 • absolwenci studiów I lub II stopnia chcący podjąć pracę w różnych typach bibliotek
 • nauczyciele zamierzający zdobyć uprawnienia do pracy w bibliotece szkolnej, a tym samym rozszerzyć własne kwalifikacje, podwyższając swoje szanse na rynku pracy. 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów:

 • posiada wiedzę z zakresu: prawa bibliotecznego, zasobów bibliotecznych, literatury, czytelnictwa
 • posiada umiejętności praktyczne z zakresu: gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów bibliotecznych, obsługi bibliotecznych programów komputerowych, pracy z czytelnikiem, prowadzenia zajęć z uczniami (w tym z niepełnosprawnymi) w zakresie edukacji czytelniczej, medialnej i biblioterapeutycznej.

Kwalifikacje

 • studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej nadają uprawnienia do zajmowania stanowiska bibliotekarza w bibliotekach publicznych, w szczególności stanowiska nauczyciela bibliotekarza w szkołach i placówkach oświatowych. 

Opłaty

Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
3 raty6 rat
3 3190 zł1130 zł600 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
3 raty6 rat
3 3190 zł1130 zł600 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
3 raty6 rat
32990 zł 1060 zł 560 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
3 raty6 rat
3 2990 zł1060 zł560 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
3 raty6 rat
32990 zł1060 zł 560 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
3 raty 6 rat
3 2990 zł1060 zł560 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Czas trwania

3 semestry, 350 godzin plus 75 godzin praktyk

Wymagania stawiane kandydatom 

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego. 

Kadra

 • Kierownik studiów: Mgr Anna Szczęsna 
 • zajęcia prowadzone będą przez wieloletnich praktyków, zajmujących się szeroko pojętą pedagogiką, bibliotekoznawstwem, pracujących w wydawnictwach naukowych. 

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie

 • 04

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej