Diagnoza i terapia pedagogiczna

Warto studiować, bo …

 • przygotujesz się do pracy na stanowisku pedagoga w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, prowadzącego diagnozę i terapię pedagogiczną oraz nauczyciela specjalisty terapii pedagogicznej, prowadzącego zajęcia specjalistyczne w przedszkolu, szkole podstawowej i innych placówkach

Czego się nauczysz?

 • prowadzenia diagnozy pedagogicznej oraz tworzenia dokumentacji diagnostycznej dziecka z grupy ryzyka
 • organizowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć z zakresu terapii pedagogicznej
 • projektowania procesu wsparcia dziecka lub ucznia, rodziców lub opiekunów i nauczycieli pracujących z dzieckiem z grupy ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się oraz uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • planowania i realizowania działań profilaktycznych zapobiegających trudnościom w uczeniu się

Adresaci 

 • absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym
 • nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych
 • psychologowie i pedagodzy szkolni

Wymagania stawiane kandydatom

 • ukończone studia I lub II stopnia na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna lub innym kierunku humanistycznym i społecznym
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego

Czas trwania

 • 3 semestry  

Opłaty

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
33590 zł1260 zł660 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
33590 zł1260 zł660 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
33090 zł1100 zł580 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
33090 zł1100 zł580 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
32690 zł960 zł515 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
32690 zł960 zł515 zł

Kadra

 • specjaliści z zakresu terapii pedagogicznej
 • pracownicy naukowi podejmujący w swoich publikacjach zagadnienie specyficznych trudności w uczeniu się
 • pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej