Doradztwo edukacyjno – zawodowe z coachingiem

Studia prowadzone są przez najlepszych wykładowców akademickich, praktyków z zakresu rynku pracy, certyfikowanych coachów ICC, psychologów, trenerów. Ponad 50% zajęć prowadzonych jest warsztatowo, co daje uczestnikom możliwość sprawdzenia nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce. Na zakończenie studiów każdy uczestnik potrafi przygotować konspekt zajęć z zakresu doradztwa zawodowego i edukacyjnego oraz poprowadzić te zajęcia, uwzględniając nowe metody pracy doradcy.

Cel studiów

 • praktyczne i merytoryczne przygotowanie do pracy doradcy zawodowego w  różnorodnych placówkach i instytucjach
 • doskonalenie warsztatu pracy w realizacji poradnictwa indywidualnego i grupowego, zawodowego i edukacyjnego
 • wykorzystanie nowych metod i narzędzi w pracy doradcy zawodowego
 • pokazanie różnych podejść, odmian i stylów stosowanych w coachingu
 • praktyczne wykorzystanie metod i technik coachingu, dobór narzędzi i metod coachingowych adekwatnych do potrzeb konkretnych osób. 

Adresaci 

 • osoby zatrudnione w instytucjach rynku pracy, instytucjach systemu pomocy społecznej, poradniach pedagogiczno – psychologicznych, akademickich biurach karier, szkołach/ placówkach oświatowych, organizacjach pozarządowych
 • osoby, które planują swoją karierę zawodową związaną z poradnictwem edukacyjnym, zawodowym oraz coachingiem
 • osoby, które chcą uzyskać kwalifikacje do pełnienia funkcji doradcy zawodowego, szkolnego doradcy zawodowego. 

Sylwetka absolwenta 

Po ukończeniu studiów absolwent będzie mógł podjąć zatrudnienie jako:

 • doradca zawodowy
 • doradca pracy
 • pośrednik pracy
 • specjalista ds. rekrutacji
 • specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego
 • organizator działań profilaktycznych, przekwalifikowywania bezrobotnych
 • szkolny doradca zawodowy
 • doradca edukacyjny. 

Kwalifikacje

 • studia mają charakter kwalifikacyjny i uprawniają do pracy na stanowisku doradcy zawodowego, doradcy edukacyjnego, szkolnego doradcy zawodowego. 

Opłaty

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
33190 zł1130 zł600 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
33190 zł1130 zł600 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
33090 zł1100 zł580 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
33090 zł1100 zł580 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
33090 zł1100 zł580 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
33090 zł1100 zł580 zł

Czas trwania

3 semestry  

Wymagania stawiane kandydatom

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Kadra

 • Kierownik studiów: Dr Iwona Barszcz
 • doświadczeni praktycy, specjalizujący się w konkretnych obszarach doradztwa zawodowego, orientacji zawodowej i coachingu kariery
 • pracownicy naukowo – dydaktyczni Uczelni.

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej