Doradztwo edukacyjno – zawodowe z coachingiem

Warto studiować, bo …

 • zdobędziesz uprawnienia do pracy na stanowisku doradcy zawodowego, doradcy edukacyjnego i szkolnego doradcy zawodowego
 • nabędziesz umiejętności niezbędne w prowadzeniu poradnictwa indywidualnego i grupowego, zawodowego i edukacyjnego

Czego się nauczysz?

 • metod i technik doradztwa zawodowego i coachingu oraz ich praktycznego stosowania
 • doboru narzędzi i metod coachingowych adekwatnych do potrzeb konkretnych osób

Adresaci 

 • osoby zatrudnione w instytucjach rynku pracy, instytucjach systemu pomocy społecznej, poradniach pedagogiczno – psychologicznych, akademickich biurach karier, szkołach/ placówkach oświatowych, organizacjach pozarządowych
 • osoby, które planują swoją karierę zawodową związaną z poradnictwem edukacyjnym, zawodowym oraz coachingiem
 • osoby, które chcą uzyskać kwalifikacje do pełnienia funkcji doradcy zawodowego, szkolnego doradcy zawodowego. 

Wymagania stawiane kandydatom

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Czas trwania

 • 3 semestry  

Opłaty

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
33190 zł1130 zł600 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
33190 zł1130 zł600 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
33090 zł1100 zł580 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
33090 zł1100 zł580 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
33090 zł1100 zł580 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
33090 zł1100 zł580 zł

Kadra

 • doświadczeni praktycy, specjalizujący się w konkretnych obszarach doradztwa zawodowego, orientacji zawodowej i coachingu kariery
 • pracownicy naukowo – dydaktyczni Uczelni.

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej