Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Warto studiować, bo …

 • uzyskasz kwalifikacje pedagoga specjalnego w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • będziesz potrafił identyfikować i diagnozować potrzeby rozwojowe oraz edukacyjne uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Czego się nauczysz?

 • metod diagnozowania uczniów
 • praktycznych aspektów medycznych niepełnosprawności
 • sporządzania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
 • wspierania uczniów w rozwoju
 • pracy metodami wspierającymi dzieci i dorosłych
 • wspierania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną na każdym etapie edukacyjnym

Adresaci 

 • absolwenci studiów wyższych I, II stopnia lub jednolitych magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym 
 • pedagodzy specjalni, pedagodzy, nauczyciele, logopedzi, wychowawcy, psycholodzy

Wymagania stawiane kandydatom

 • posiadanie uprawnień do nauczania przedmiotu/prowadzenia zajęć

Czas trwania

 • 3 semestry – 450 godzin plus 180 godzin praktyk pedagogicznych 

Opłaty

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
33190 zł1130 zł600 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
33190 zł1130 zł600 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
33190 zł1130 zł600 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
33190 zł1130 zł600 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
32690 zł960 zł515 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
32690 zł960 zł515 zł

Kadra

 • pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni  
 • zespół ekspertów, praktyków z  wieloletnim doświadczeniem, pracujących na co dzień z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych. 

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej