Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)

Zasady rekrutacji

  • 01

    Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

  • 02

    Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

  • 03

    Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej