Edukacja Montessori w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej

Warto studiować, bo …

 • zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w przedszkolach i w klasach I‒-III szkoły podstawowej, funkcjonujących według założeń metody Marii Montessori lub wykorzystujących elementy tego systemu w pracy dydaktyczno-wychowawczej
 • poznasz założenia i zastosowania cieszącej się coraz większym zainteresowaniem środowisk edukacyjnych pedagogiki Marii Montessori

Czego się nauczysz?

 • stosowania w praktyce metody Marii Montessori
 • stosowania metod i narzędzi Montesorii w prowadzeniu zajęć w grupach wiekowych przedszkolnych i klasach I-III
 • innowacyjnego podejścia pedagogicznego
 • wykorzystywania elementów systemu M. Montesorii w pracy dydaktyczno-wychowawcze

Adresaci

 • pedagodzy
 • rodzice
 • terapeuci
 • zwolennicy edukacji domowej oraz pedagogiki alternatywnej
 • osób nowatorskich, które chcą rozwój swoich wychowanków opierać na dorobku słynnych pedagogów, tu: Marii Montessori

Wymagania stawiane kandydatom

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich 

Czas trwania

 • 2 semestry, 200 godzin dydaktycznych

Opłaty

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/2 rat 1/4 rat
22890 zł1550 zł825 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/2 rat 1/4 rat
22890 zł1550 zł825 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/2 rat 1/4 rat
22790 zł1500 zł800 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/2 rat 1/4 rat
22790 zł1500 zł800 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/2 rat 1/4 rat
22590 zł1400 zł750 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/2 rat 1/4 rat
22590 zł1400 zł750 zł

Kadra

 • wieloletni praktycy wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej mający duże doświadczenie w pracy metodami Marii Montessori

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej