Edukacja Montessori w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej

Studia mają charakter doskonalący i przygotowują do pracy w przedszkolach i w klasach I‒III szkoły podstawowej funkcjonujących według założeń metody Marii Montessori lub wykorzystujących elementy tego systemu w pracy dydaktyczno-wychowawczej. W trakcie niniejszych studiów podyplomowych studenci poznają założenia i zastosowanie cieszącej się coraz większym zainteresowaniem środowisk edukacyjnych pedagogiki Marii Montessori w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Cel studiów

 • przygotowanie do pracy w przedszkolach i w klasach I‒III szkoły podstawowej funkcjonujących według założeń metody Marii Montessori lub wykorzystujących elementy tego systemu w pracy dydaktyczno-wychowawczej
 • poznanie założeń i zastosowania cieszącej się coraz większym zainteresowaniem środowisk edukacyjnych pedagogiki Marii Montessori w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

Adresaci

Studia przeznaczone są dla: 

 • pedagogów
 • rodziców
 • terapeutów
 • zwolenników edukacji domowej oraz pedagogiki alternatywnej
 • osób nowatorskich, które chcą rozwój swoich wychowanków opierać na dorobku słynnych pedagogów, tu: Marii Montessori. 

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów:

 • będą wyposażeni w wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz umiejętności prowadzenia zajęć w tych grupach wiekowych metodami Marii Montessori
 • to jednostki refleksyjne i twórcze, przygotowane do wprowadzenia w placówce, w której będą zatrudnione, innowacji pedagogicznej wykorzystującej w pracy z dziećmi dorobek pedagogiczny Marii Montessori. 

Opłaty

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/2 rat 1/4 rat
22890 zł1550 zł825 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/2 rat 1/4 rat
22890 zł1550 zł825 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/2 rat 1/4 rat
22790 zł1500 zł800 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/2 rat 1/4 rat
22790 zł1500 zł800 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/2 rat 1/4 rat
22590 zł1400 zł750 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/2 rat 1/4 rat
22590 zł1400 zł750 zł

Czas trwania

2 semestry, 200 godzin dydaktycznych

Wymagania stawiane kandydatom

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. 

Kadra

 • Kierownik studiów: Mgr Anna Szczęsna
 • wieloletni praktycy wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej mający duże doświadczenie w pracy metodami Marii Montessori. 

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie

 • 04

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej