Innowacje, kreatywność i nowe media w edukacji

To prestiżowe studia podyplomowe ukierunkowane na rozwój umiejętności kreatywnych wśród uczniów i nauczycieli. We współczesnym systemie edukacji pożądanym jest, aby rozwijać kreatywność wśród uczniów (dzieci i młodzieży). Eliminujemy przemęczenie zawodowe oraz dostarczamy wiadomości i umiejętności dotyczących skutecznych sposobów rozwoju kreatywności uczniów. Celem studiów jest zapoznanie z technikami pobudzania kreatywności wśród uczniów oraz innowacyjnymi metodami prowadzenia zajęć lekcyjnych. Podczas zajęć zapoznajemy słuchaczy także ze sposobami użycia nowych mediów w edukacji.

Cel studiów

 • dostarczenie wiadomości i umiejętności dotyczących skutecznych sposobów rozwoju kreatywności uczniów
 • zapoznanie z technikami pobudzania kreatywności wśród uczniów oraz innowacyjnymi metodami prowadzenia zajęć lekcyjnych
 • zapoznajemy słuchaczy ze sposobami użycia nowych mediów w edukacji. 

Adresaci

 • pedagodzy, nauczyciele, osoby posiadające wykształcenie wyższe, których celem jest zdobycie kompetencji i zwiększenie osobistych możliwości w rozwoju kreatywności wśród uczniów i odbiorców
 • liderzy społeczni
 • osoby poszukujące zatrudnienia w instytucjach rządowych i samorządowych realizujących zadania w obszarze sektorów kreatywnych w placówkach systemu oświaty oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • osoby poszukujące inspiracji, innowacyjności i szans rozwoju osobistego. 

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów:

 • posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu rozwoju kreatywności, przygotowania i prowadzenia kreatywnych zajęć i programów dla uczniów oraz instynktu wspomagającego nauczanie
 • po ukończeniu innowacyjnego programu studiów podyplomowych zyskuj przewagę konkurencyjną i zwiększają swoją wartość oraz atrakcyjność na rynku pracy. 

Opłaty

Studia realizowane w: Katowicach, Olsztynie, Szczecinie i Warszawie

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/2 rat 1/4 rat
22990 zł1600 zł850 zł

Czas trwania

2 semestry, 220 godzin

Wymagania stawiane kandydatom

 • posiadanie dyplomu studiów I lub II stopnia. 

Kadra

 • Kierownik studiów: Tobiasz Sebastian Berg
 • studia podyplomowe są unikatowym na skalę Europy programem rozwoju realizowanym przez wybitnych specjalistów (praktyków i inspiratorów) z Polski i zagranicy (Łotwa, Dania, Estonia, Finlandia).

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie

 • 04

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej