Innowacje, kreatywność i nowe media w edukacji

Warto studiować, bo…

 • zyskasz przewagę konkurencyjną i zwiększysz swoją wartość oraz atrakcyjność na rynku pracy

Czego się nauczysz?

 • innowacyjnych metod i technik przygotowania i prowadzenia kreatywnych zajęć lekcyjnych i programów dla uczniów
 • technik pobudzania kreatywności wśród uczniów oraz instynktu wspomagającego nauczanie
 • sposobów użycia nowych mediów w edukacji

Adresaci

 • pedagodzy, nauczyciele, których celem jest zdobycie kompetencji i zwiększenie osobistych możliwości w rozwoju kreatywności wśród uczniów i odbiorców
 • liderzy społeczni
 • osoby poszukujące zatrudnienia w instytucjach rządowych i samorządowych realizujących zadania w obszarze sektorów kreatywnych w placówkach systemu oświaty oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • osoby poszukujące inspiracji, innowacyjności i szans rozwoju osobistego

Wymagania stawiane kandydatom

 • posiadanie dyplomu studiów I lub II stopnia. 

Czas trwania

 • 2 semestry, 220 godzin

Opłaty

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/2 rat1/4 rat
22990 zł1600 zł850 zł
Liczba semestrówcałość1/2 rat1/4 rat
22990 zł1600 zł850 zł
Liczba semestrówcałość1/2 rat1/4 rat
22990 zł1600 zł850 zł
Liczba semestrówcałość1/2 rat1/4 rat
22990 zł1600 zł850 zł

Kadra

 • studia podyplomowe są unikatowym na skalę Europy programem rozwoju realizowanym przez wybitnych specjalistów (praktyków i inspiratorów) z Polski i zagranicy (Łotwa, Dania, Estonia, Finlandia)

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej