Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego

Warto studiować, bo …

 • zdobędziesz tytuł certyfikowanego terapeuty SI, wydany przez Stowarzyszenie Terapii i Stymulacji Sensorycznej
 • zyskasz możliwość członkostwa w Stowarzyszeniu Terapii i Stymulacji Sensorycznej oraz zamieszczenia na liście certyfikowanych terapeutów SI

Czego się nauczysz?

 • samodzielnego sporządzania opinii w zakresie diagnozy zaburzeń procesów integracji sensorycznej
 • prowadzenia diagnozy i terapii dzieci z różnymi problemami zdrowotnymi, a także wykazującymi trudności w rozwoju, nauce i codziennym funkcjonowaniu

Adresaci

 • osoby posiadające wykształcenie licencjackie lub magisterskie zakresie pedagogiki, psychologii, logopedii, terapii zajęciowej i pokrewne, pracujące lub planujące pracę z dziećmi
 • pedagodzy i pedagodzy specjalni, psychologowie, nauczyciele, wychowawcy, logopedzi, rehabilitanci, fizjoterapeuci, lekarze, terapeuci zajęciowi.

Wymagania stawiane kandydatom

 • ukończone studia licencjackie lub magisterskie z zakresu pedagogiki, psychologii, logopedii, terapii zajęciowej i pokrewnych.

Czas trwania

 • 3 semestry, 350 godzin plus 150 godzin praktyk

Opłaty

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat1/6 rat
34890 zł1700 zł880 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat1/6 rat
34890 zł1700 zł880 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat1/6 rat
33190 zł1130 zł600 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat1/6 rat
33190 zł1130 zł600 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat1/6 rat
32990 zł1060 zł560 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
32990 zł1060 zł560 zł

Kadra

 • nauczyciele akademiccy metody integracji sensorycznej w Polsce 
 • pedagodzy, dydaktycy, lekarze, fizjoterapeuci będący Certyfikowanymi Terapeutami Integracji Sensorycznej z wieloletnią praktyką w zakresie diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej, rekomendowani przez Stowarzyszenie Terapii i Stymulacji Sensorycznej.

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej