Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu neurobiologicznych podstaw procesów integracji sensorycznej, metody integracji sensorycznej, psychologii rozwojowej i klinicznej, neurologii dziecięcej, a także nabycie pełnych uprawnień do diagnozy i terapii zaburzeń przetwarzania sensorycznego z wykorzystaniem różnorodnych procedur wśród dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi tj. z niepełnosprawnością intelektualną, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z opóźnionym rozwojem mowy, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD, FAS, z zaburzeniami zachowania i dysfunkcją ruchu, a także z dysleksją i dyspraksją.

Cel studiów

 • wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu neurobiologicznych podstaw procesów integracji sensorycznej, metody integracji sensorycznej, psychologii rozwojowej i klinicznej, neurologii dziecięcej
 • nabycie pełnych uprawnień do diagnozy i terapii zaburzeń przetwarzania sensorycznego z wykorzystaniem różnorodnych procedur wśród dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi, tj. z niepełnosprawnością intelektualną, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z opóźnionym rozwojem mowy, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD, FAS, z zaburzeniami zachowania i dysfunkcją ruchu, a także z dysleksją i dyspraksją
 • nabycie umiejętności opracowywania i realizowania indywidualnych programów terapeutycznych z zakresu integracji sensorycznej, sporządzania pisemnych diagnoz oraz oceny efektywności podejmowanych wobec dziecka działań terapeutycznych.

Adresaci

 • osoby posiadające wykształcenie licencjackie lub magisterskie zakresie pedagogiki, psychologii, logopedii, terapii zajęciowej i pokrewne, pracujące lub planujące pracę z dziećmi
 • pedagodzy i pedagodzy specjalni, psychologowie, nauczyciele, wychowawcy, logopedzi, rehabilitanci, fizjoterapeuci, lekarze, terapeuci zajęciowi.

Sylwetka absolwenta: 

Absolwenci studiów:

 • uzyskają kompetencje (wiedzę teoretyczną i praktyczną) do samodzielnego sporządzania opinii w zakresie diagnozy zaburzeń procesów integracji sensorycznej.
 • uzyskają pełne kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii dzieci z różnymi problemami w stanie zdrowia, a także wykazujących trudności w rozwoju, nauce i funkcjonowaniu, tj. z niepełnosprawnością intelektualną, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z opóźnionym rozwojem mowy, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD, FAS, z zaburzeniami zachowania i dysfunkcją ruchu, a także z dysleksją i dyspraksją we wszystkich typach przedszkoli, szkół i placówek oświatowych lub rehabilitacyjnych, a także w prywatnych gabinetach integracji sensorycznej
 • nabędą uprawnienia do samodzielnego założenia i prowadzenia gabinetów SI.

Kwalifikacje

 • pełne kwalifikacje absolwentów zostaną potwierdzone świadectwem ukończenia studiów podyplomowych wydanym przez Uczelnię Korczaka oraz tytułem certyfikowanego terapeuty SI wydanym przez STiSS (szczególnie istotne w przypadku osób niebędących nauczycielami)
 • ponadto studia pozwolą uzyskać członkostwo w Stowarzyszeniu  Terapii i Stymulacji Sensorycznej oraz umożliwią skorzystanie z zamieszczenia na liście certyfikowanych terapeutów SI, a także z możliwości dalszego rozwoju poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez STiSS.

Opłaty

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat1/6 rat
34890 zł1700 zł880 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat1/6 rat
34890 zł1700 zł880 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat1/6 rat
33190 zł1130 zł600 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat1/6 rat
33190 zł1130 zł600 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat1/6 rat
32990 zł1060 zł560 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
32990 zł1060 zł560 zł

Czas trwania

3 semestry, 350 godzin plus 150 godzin praktyk

Wymagania stawiane kandydatom

 • ukończone studia licencjackie lub magisterskie z zakresu pedagogiki, psychologii, logopedii, terapii zajęciowej i pokrewnych.

Kadra

 • Kierownik studiów: Dr Monika Zaręba
 • nauczyciele akademiccy metody integracji sensorycznej w Polsce 
 • pedagodzy, dydaktycy, lekarze, fizjoterapeuci będący Certyfikowanymi Terapeutami Integracji Sensorycznej z wieloletnią praktyką w zakresie diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej, rekomendowani przez Stowarzyszenie Terapii i Stymulacji Sensorycznej.

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej