Integracja sensoryczna

Warto studiować, bo …

 • zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy jako terapeuta SI w placówkach edukacji specjalnej, integracyjnej i ogólnodostępnej, ośrodkach wczesnego wspomagania, poradniach pedagogiczno-psychologicznych (prowadzonych również przez NFZ), specjalistycznych czy organizacjach pozarządowych

Czego się nauczysz?

 • planowania działań w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami percepcji zmysłowej
 • dokonywania diagnozy, konstruowania programów terapeutycznych i realizowania ich w pracy z dziećmi
 • prowadzenia integracji sensorycznej i innych o charakterze terapeutycznym

Adresaci

 • fizjoterapeuci
 • nauczyciele przedszkoli i szkól ogólnodostępnych
 • psycholodzy i pedagodzy szkolni
 • psycholodzy i pedagodzy pracujący w poradniach psychologiczno – pedagogicznych,
 • nauczyciele realizujący zajęcia specjalistyczne (korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne i inne) w szkołach ogólnodostępnych i specjalnych oraz ośrodkach edukacyjno – terapeutycznych. 

Wymagania stawiane kandydatom  

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Czas trwania

 • 3 semestry – 350 godzin plus 50 godzin praktyk  

Opłaty

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
37490 zł2560 zł1315 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat1/6 rat
37490 zł2560 zł1315 zł

Kadra 

 • osoby prowadzące działalność naukową i naukowo wdrożeniową
 • praktycy, którzy przez lata zdobywali cenne doświadczenie terapeutyczne – profesjonalni i pełni empatii.

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej