Interwencja kryzysowa – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Warto studiować, bo …

 • uzyskasz wiedzę z obszarów psychologii kryzysu, interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • zdobędziesz praktyczne umiejętności pozwalające na efektywną pracę z osobami i rodzinami dotkniętymi problemem przemocy

Czego się nauczysz?

 • form i zasad skutecznego pomagania osobom i rodzinom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie
 • prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • zagadnień psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej
 • procedury „Niebieskiej Karty” i pracy zespołów interdyscyplinarnych
 • profilaktyki przemocy w rodzinie
 • diagnozy przemocy w rodzinie
 • podejmowania działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie
 • pracy z osobą w kryzysie zagrożenia życia

Adresaci

 • absolwenci m.in. psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, medycyny, ratownictwa medycznego, socjologii, prawa
 • osoby pracujące w systemie pomocy społecznej i oświaty
 • pracownicy organizacji pozarządowych
 • funkcjonariusze policji, kuratorzy, przedstawicie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • osoby, które noszą się z zamiarem pracy z osobami i rodzinami znajdującymi się w kryzysie.

Wymagania stawiane kandydatom 

 • posiadanie wykształcenia wyższego co najmniej na poziomie studiów I-go stopnia
 • posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii. 

Czas trwania

 • 3 semestry

Opłaty

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
33190 zł1130 zł600 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
33190 zł1130 zł600 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
33090 zł1100 zł580 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
33090 zł1100 zł580 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
32990 zł1060 zł560 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
32990 zł1060 zł560 zł

Kadra

 • pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni
 • wysoko wyspecjalizowani praktycy z doświadczeniem w pracy w obszarach interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej