Liderki przyszłości. Przedsiębiorcze. Piękne. Odważne.

 • Wzmocnienie kobiet w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej w Polsce i na świecie.
 • Wyposażenie uczestniczek w strategie i narzędzia, metodologie nowoczesnego zarządzania i przywództwa.
 • Zmotywowanie kobiet do podejmowania znaczących ról w biznesie, świecie gospodarczym, społecznym i publicznym.
 • Zbudowanie interdyscypinarnej i międzypokoleniowej więzi między kobietami, które mogą wypracować innowacyjne modele działalności społecznej i gospodarczej, wspierając rozwiązywanie palących problemów globalnych oraz przyczyniając się do tworzenia systemów przyszłości (edukacji, biznesu, rodziny, społeczeństwa).

Liderki Przyszłości. Odpowiedzialne. Piękne. Przedsiębiorcze – ramowy program studiów

Dwusemestralne studia podyplomowe realizowane na wybranym kierunku obejmują następujące przedmioty i zagadnienia:

 • Kontekst współczesnego przywództwa – świat VUCA, AI, digitalizacja, globalne nurty społeczno-gospodarcze.
 • Świadome przywództwo – psychologiczne aspekty wywierania wpływu, 5 talentów liderów przyszłości.
 • Odpowiedzialność wobec klimatu i kształtowanie postaw konsumenckich.
 • Osobowość liderki – wykorzystanie potencjału osobowości. Profil Process Communication Model©.
 • Modele biznesowe i społeczne przyszłości – odpowiedzi na wyzwania przyszłości, które wymagają działań dziś.
 • Edukacja, rozwój interdyscyplinarny człowieka. Sztuka, jako element rozwoju.
 • Storytelling i marka osobista – klarowanie sensu działalności liderek przyszłości.
 • Ekspresja i wystąpienia publiczne. Sprawy, w których chcę zabierać głos.
 • Zawody przyszłości.

Liderki Przyszłości – Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada wiedzę z zakresu:

 • Psychologii zarządzania i przywództwa (nowoczesnych metod prowadzenia biznesu, tworzenia kultury organizacyjnej, motywowania zespołów, rozwiązywania problemów, wellbeing i wypalenia zawodowego).
 • Profilu osobowości PCM.
 • Koncepcji Porozumienia bez przemocy (NVC).
 • Współczesnego kontekstu społeczno-gospodarczego.
 • Wyzwań klimatycznych i sposobów przeciwdziałania im.

Absolwent posiada umiejętności praktyczne z zakresu:

 • Przywództwa i zarządzania – powadzenia zespołów, stania na czele grupom, organizacjom, zarządzania i rozwoju zespołów ludzkich
 • Budowania marki osobistej, budowania mocnych sieci społecznościowych
 • Tworzenia kampanii crowdfundingowych i crowdsoursingowych
 • Wystąpień publicznych, tworzenia i opowiadania historii (storytelling)
 • Coachingu i mentoringu
 • Facylitacji i prowadzenia spotkań i konsultacji koleżeńskich

Absolwent – kwalifikacje

Studia kończą się zaliczeniem projektu współtworzonego przez grupę

Studia nie mają charakteru studiów zawodowych, jednak pozwalają skutecznie zajmować stanowiska zarządcze, liderskie zarówno w biznesie (mniejszym i korporacyjnym), jak i sektorze publicznym, pozarządowym czy społecznym.

Poruszane zawody i role: właścicielka, menedżerka, coach, mentor, szefowa firmy czy zespołu, team leaderka, mama, żona, partnerka, babcia, aktywistka, w tym zawody przyszłości: storyteller, blogger, vlogger, influencer, członkini starszyzny.

Studia mają charakter doskonalający.

Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratachWysokość jednej raty
2 raty4 raty
28490 zł4350 zł2225 zł

Opłata rejestracyjna – 85 zł

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

 • ukończone studia wyższe (bez ograniczeń zakresem tematycznym)
 • informacja o podjętych do tej pory kursach poza edukacją formalną
 • informacja o podjętych działaniach rozwojowych czy terapeutycznych (terapia, indywidualna czy par, coaching, mentoring)
 • informacja nt. udziału w programach rozwojowych czy mentoringowych

Korzyści

 • wzmocnienie własnej pewności siebie i poczucia wartości w roli liderki, przywódcy
 • przełamanie barier blokujących prowadzenie właściwej sobie działalności (czy to biznesowej czy społecznej)
 • poznanie potencjału własnej osobowości i sekwencji stresu
 • poznanie nowoczesnych strategii i metodologii zarządzania i przywództwa
 • stworzenie wspierającego kręgu kobiet, które wspólnie towarzysząc sobie w rozwoju, będą wzmacniać swoje działania zawodowe i prywatne.

Adresaci

 • Kobieta, bowiem to studia dedykowane kobietom.
 • Z wykształceniem wyższym, bez ograniczeń ich tematyką.
 • Pracująca zawodowo, prowadząca własną firmę lub powracająca na rynek pracy (np. po lub w trakcie tzw. urlopu macierzyńskiego).
 1. Kobieta do 30 r.ż., przebudzająca się jako liderka, poszukująca sensu swojej działalności zawodowej, rozpoczynająca swoją świadomą ścieżkę życia i kariery, już posiadająca pierwsze doświadczenia zawodowe.
 2. Kobieta już w roli liderki, managerki, przedsiębiorczyni, matki. Wie, czego nie chce, wie, co chce. Czasem boi się po to sięgnąć, z różnych względów. Potrzebuje wzmocnienia, odwagi, środowiska, narzędzi i ukierunkowania, by mogła w pełni realizować swój potencjał i czerpać ze wszystkich ważnych dla siebie ról życiowych i zawodowych.
 3. Kobieta dojrzała, spełniająca się zawodowo i rodzinnie, może babcia.  Osoba piastująca różne funkcje honorowe, w społeczności lokalnej, w świecie biznesu czy organizacjach pozarządowych lub grupach nieformalnych. Chce przydać się światu ze swoją mądrością, doświadczeniem i czasem, pozwalającym na zaangażowanie w sprawy ważne dla świata i przyszłości.

Kadra wykładowców, trenerów i gości:

 1. Sylwia Lewandowska-Akhvlediani
 2. Dr Marta Karwacka
 3. Dr Małgorzata Bonikowska
 4. Prof. Arkadiusz Karwacki
 5. Prof. Bolesław Rok
 6. Prof. Mirosław Grewiński
 7. Artur Nowak-Gocłowski – ANG spółdzielnia
 8. Monika Sajkowska – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
 9. Angelika Chrapkiewicz-Gądek
 10. Joanna Malinowska-Parzydło
 11. Magdalena Petryniak
 12. Magdalena Czaja
 13. Zofia Dzik
 14. Ines Ligatur
 15. Iwona Kunysz
 16. Katarzyna Wojnar
 17. Jolanta Lewicka
 18. Magdalena Ulejczyk
 19. Irena Pichola – Partner Deloitte
 20. Dominika Bartman – CEO Siemens
 21. Mirella Panek-Owsiańska – Kosmos
 22. Jarosław Matusiewicz – CEO Uniqa
 23. Katarzyna Wierzbowska – Sieć Przedsiębiorczych Kobiet
 24. Paweł Niziński – Be Corp
 25. Urszula Dudziak
 26. Anna Sierpowska
 27. Aleksandra Przegalińska
 28. Kamil Wyszkowski
 29. Zofia Schach-Petersen

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie

 • 04

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej