Logopedia

Cel studiów 

 • zdobycie szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy niezbędnej do trafnej diagnozy  i  skutecznej terapii z wykorzystaniem  współczesnych metod i technik pracy logopedycznej
 • przygotowanie do zawodu logopedy.

Adresaci

 • absolwenci studiów magisterskich w zakresie m.in. pedagogiki, psychologii, polonistyki, resocjalizacji
 • osoby charakteryzujące się dobrym słuchem, płynną i prawidłową artykulacją.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów:

 • będzie przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku logopedy w szkole, przedszkolu, żłobku, przychodni specjalistycznej
 • będzie posiadał kompetencje w zakresie pracy z dziećmi i dorosłymi o różnych stopniach niepełnosprawności oraz posiadającymi zdiagnozowane dysfunkcje poznawcze
 • pozna i pogłębi metody wspomagające rozwój i aktywność umysłowe
 • będzie przygotowany do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy u dzieci pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami oraz udzielania porad rodzicom, nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy dzieci
 • nabędzie umiejętności przygotowania narzędzi pomocnych w prowadzeniu terapii logopedycznej.

Kwalifikacje

 • absolwent studiów otrzymuje kwalifikacje do pracy na stanowisku logopedy. 

Opłaty

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/4 rat 1/8 rat
45190 zł1350 zł700 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/4 rat1/8 rat
45190 zł1350 zł700 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/4 rat 1/8 rat
44990 zł1300 zł675 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/4 rat 1/8 rat
44990 zł1300 zł675 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/4 rat1/8 rat
44990 zł1300 zł679 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/4 rat1/8 rat
44990 zł1300 zł675 zł

Czas trwania

4 semestry

Wymagania stawiane kandydatom

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich 
 • nienaganna wymowa, dobry słuch i umiejętności komunikacyjne
 • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej
 • zaświadczenie z gabinetu logopedycznego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

Kadra

 • Kierownik studiów: Dr Barbara Olszewska, dr Elżbieta Konopacka
 • specjaliści będący aktywnymi praktykami różnych subdyscyplin logopedycznych, medycznych oraz psychologicznych.

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie

 • 04

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej