Logopedia

Warto studiować, bo …

 • zdobędziesz kwalifikacje do pracy na stanowisku logopedy w szkole, przedszkolu, żłobku, przychodni specjalistycznej

Czego się nauczysz?

 • pracy z dziećmi i dorosłymi o różnych stopniach niepełnosprawności oraz posiadającymi zdiagnozowane dysfunkcje poznawcze
 • metod wspomagających rozwój i aktywność umysłową
 • prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy u dzieci pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami oraz udzielania porad rodzicom i nauczycielom na temat wspierania rozwoju mowy dzieci
 • przygotowywania narzędzi pomocnych w prowadzeniu terapii logopedycznej

Adresaci

 • absolwenci studiów magisterskich w zakresie m.in. pedagogiki, psychologii, polonistyki, resocjalizacji
 • osoby charakteryzujące się dobrym słuchem, płynną i prawidłową artykulacją.

Wymagania stawiane kandydatom

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich 
 • nienaganna wymowa, dobry słuch i umiejętności komunikacyjne
 • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej
 • zaświadczenie z gabinetu logopedycznego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

Czas trwania

 • 4 semestry

Opłaty

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/4 rat 1/8 rat
45190 zł1350 zł700 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/4 rat1/8 rat
45190 zł1350 zł700 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/4 rat 1/8 rat
44990 zł1300 zł675 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/4 rat 1/8 rat
44990 zł1300 zł675 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/4 rat1/8 rat
44990 zł1300 zł675 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/4 rat1/8 rat
44990 zł1300 zł675 zł

Kadra

 • specjaliści będący aktywnymi praktykami różnych subdyscyplin logopedycznych, medycznych oraz psychologicznych.

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej