Mediacje i negocjacje

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu prawa, psychologii i socjologii konfliktu, mediacji i negocjacji. Jest alternatywą dla szkoleń i kursów nadając certyfikowane uprawnienia. Zakłada kompleksowe przygotowanie przyszłych negocjatorów i mediatorów do przekształcania sytuacji konfliktowych w konstruktywne rozwiązania. Słuchacze studiów zdobędą niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, zachowań asertywnych, budowania pozytywnego wizerunku i podstaw retoryki. Zdobytą wiedzę i umiejętności słuchacze będą mogli wykorzystać w działalności społecznej i biznesowej, w sądach, zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz działalności związkowej.

Cel studiów

 • przygotowanie do podjęcia roli negocjatora i mediatora  posiadającego wiedzę i praktyczne umiejętności wykorzystania alternatywnych metod w rozwiązywaniu sporów i łagodzeniu konfliktów w komunikacji społecznej
 • uzyskanie prawa do ubiegania się o wpis na listę mediatorów sądowych i udział w stażu prowadzonym dla mediatorów przez Ośrodek Mediacji, Negocjacji i Interwencji Kryzysowej przy Polskim Towarzystwie Suicydologicznym.

Adresaci

 • absolwenci studiów I lub II stopnia 
 • liderzy i kierownicy zespołów
 • specjaliści pragnący doskonalić umiejętności negocjacji z klientami i pracownikami danej organizacji
 • osoby planujące podjąć pracę w charakterze negocjatora i mediatora
 • inne osoby, które chcą poznać techniki, narzędzia, metody stosowane w mediacjach i negocjacjach.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów:

 • uzyska pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii i socjologii odnoście rozpoznawania i rozwiązywania konfliktów w odniesieniu do obowiązującego prawa, a także  metod i technik mediacji i negocjacji
 • uzyska  umiejętności praktyczne w obszarze prowadzenia sesji mediacyjnych z udziałem stron, wspierając je w pracy nad rozwiązaniem konfliktu
 • będzie potrafił dokonać analizy i diagnozy konfliktu oraz autoanalizy własnych działań. 

Kwalifikacje

 • Studia podyplomowe prowadzone są według standardów kształcenia mediatorów Ministerstwa Sprawiedliwości oraz zgodnie z wymogami Społecznej Rady ds. alternatywnego rozwiązywania sporów i konfliktów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Opłaty

Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej rady
2 raty 4 raty
23590 zł1900 zł1000 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej rady
2 raty4 raty
23590 zł1900 zł 1000 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej rady
2 raty4 raty
2 3390 zł 1800 zł955 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej rady
2 raty 4 raty
23390 zł1800 zł955 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej rady
2 raty 4 raty
23190 zł 1700 zł900 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej rady
2 raty4 raty
23190 zł1700 zł900 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł 

Czas trwania

2 semestry 

Wymagania stawiane kandydatom 

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Kadra

 • Kierownik studiów: dr Barbara Olszewska
 • wykładowcy to praktycy zawodu – prawnicy, psychologowie i profesjonalni mediatorzy, doradcy ds. rozwiązywania konfliktów, specjaliści posiadający certyfikaty w zakresie mediacji i negocjacji oraz prowadzenia interwencji kryzysowej.

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie

 • 04

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej