Nauczyciel Przyszłości: edukacja alternatywna

Warto studiować, bo…

 • zdobędziesz umiejętności i kompetencje do prowadzenia nauczania na poziomie podstawowym i średnim w sposób umożliwiający zbudowanie dobrej relacji z uczniami – przedstawicielami pokolenia ery Internetu i rewolucji technologicznej
 • nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na zachowania dzieci i młodzieży

Czego się nauczysz?

 • trendów i zmian w edukacji
 • podstaw psychologii społecznej i wiedzy o przywództwie
 • prowadzenia zajęć z uczniami z użyciem stron internetowych i aplikacji mobilnych
 • wykorzystywania gier (także komputerowych) w nauczaniu
 • prowadzenia zajęć poza klasą i budynkiem szkoły
 • stosowania w nauczaniu metody „reverse mentoring”
 • wprowadzania do zajęć elementów grywalizacji oraz uczenie umiejętności krytycznego myślenia i analizowania informacji

Adresaci

 • absolwenci studiów pedagogicznych i innych humanistycznych
 • czynni nauczyciele wszystkich poziomów edukacji
 • seniorzy, którzy planują działalność edukacyjną

Wymagania stawiane kandydatom:

 • posiadanie dyplomu studiów I lub II stopnia
 • znajomość obsługi komputera i innych urządzeń ICT
 • umiejętność posługiwania się aplikacjami na smartfonach
 • podstawowa znajomość języka angielskiego

Czas trwania

 • 2 semestry, 200 godzin

Opłaty

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/2 rat 1/4 rat
22990 zł1600 zł850 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/2 rat 1/4 rat
22990 zł1600 zł850 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/2 rat 1/4 rat
22890 zł1550 zł825 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/2 rat 1/4 rat
22890 zł1550 zł825 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/2 rat 1/4 rat
22790 zł1500 zł800 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/2 rat 1/4 rat
22790 zł1500 zł800 zł

Kadra

 • pracownicy Uczelni Korczaka
 • goście zewnętrzni: eksperci i praktycy stosujący innowacyjne metody w nauczaniu

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej