Nauczyciel Przyszłości: edukacja alternatywna

Absolwent studiów to osoba potrafiąca prowadzić nauczanie na poziomie szkolnym i licealnym w dowolnego typu placówce edukacyjnej z nastawieniem na interakcję z uczniami, wykorzystanie kontentu internetowego i aplikacji mobilnych, wprowadzanie elementów grywalizacji oraz uczenie umiejętności krytycznego myślenia i analizowania informacji.

Cel studiów

 • przygotowanie do prowadzenia nauczania na poziomie podstawowym i średnim w sposób umożliwiający nauczycielowi zbudowanie dobrej relacji z uczniami – przedstawicielami pokoleń ery internetu i rewolucji technologicznej.

Adresaci

 • absolwenci studiów pedagogicznych i innych humanistycznych
 • czynni nauczyciele wszystkich poziomów edukacji
 • seniorzy, którzy planują działalność edukacyjną.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada wiedzę z zakresu:

 • edukacji – teraźniejszość, trendy, zmiany
 • podstaw psychologii społecznej i wiedzy o przywództwie (leadership)
 • nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na zachowania dzieci i młodzieży.

Absolwent posiada umiejętności praktyczne z zakresu:

 • prowadzenia zajęć z uczniami z użyciem stron internetowych i aplikacji mobilnych
 • wykorzystywania gier (także komputerowych) w nauczaniu
 • prowadzenia zajęć poza klasą i budynkiem szkoły
 • stosowania w nauczaniu metody „reverse mentoring”.

Opłaty

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/2 rat 1/4 rat
22990 zł1600 zł850 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/2 rat 1/4 rat
22990 zł1600 zł850 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/2 rat 1/4 rat
22890 zł1550 zł825 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/2 rat 1/4 rat
22890 zł1550 zł825 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/2 rat 1/4 rat
22790 zł1500 zł800 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/2 rat 1/4 rat
22790 zł1500 zł800 zł

Czas trwania

2 semestry, 200 godzin

Wymagania stawiane kandydatom:

 • posiadanie dyplomu studiów I lub II stopnia
 • znajomość obsługi komputera i innych urządzeń ICT
 • umiejętność posługiwania się aplikacjami na smartfonach
 • podstawowa znajomość języka angielskiego.

Kadra

 • Kierownik studiów: Dr Małgorzata Bonikowska
 • pracownicy Uczelni Korczaka
 • goście zewnętrzni: eksperci i praktycy stosujący innowacyjne metody w nauczaniu.

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie

 • 04

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej