Nowe media i dziennikarstwo internetowe

Słuchacze studiów mają możliwość zdobycia wiedzy dającej się zastosować w wielu dziedzinach i na różnych stanowiskach. Mogą skonfrontować swoje doświadczenia z opiniami praktyków operujących w różnorodnych obszarach zawodowych, jednak wykorzystujących podobne rozwiązania. Absolwenci będą posiadali kwalifikacje do pracy dziennikarskiej w internecie. Oznacza to, że będą potrafili zaplanować swoją pracę w internecie począwszy od tworzenia koncepcji, budowy programu, wybór technik i sposobów budżetowania, a kończąc na ewaluacji i badaniu skuteczności prowadzonych kampanii.

Cel studiów

 • kształcenie i doskonalenie praktycznych umiejętności potrzebnych do pracy w Internecie
 • zrozumienie istoty nowej komunikacji
 • nauka pracy z nowym konsumentem poprzez budowę nowych treści i wykorzystywanie nowych narzędzi
 • nabycie praktycznych umiejętności w pracy z mediami, przygotowania materiałów prasowych, przeprowadzania konferencji
 • opanowanie umiejętności publicznej prezentacji, budowania zespołu.

Adresaci

 • osoby pracujące w mediach i chcące poszerzyć swoją wiedzę
 • osoby odpowiedzialne za relacje z otoczeniem w instytucjach publicznych i organizacjach społecznych
 • specjaliści działów reklamy, promocji i komunikacji z otoczeniem podmiotów komercyjnych
 • pracownicy agencji reklamowych i public relations.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada wiedzę z zakresu:

 • dziennikarstwa, w szczególności dziennikarstwa internetowego oraz różnic pomiędzy mediami tradycyjnymi a internetowymi
 • specyfiki nowych mediów i siły ich oddziaływania na odbiorcę
 • wiedzę i umiejętności w zakresie organizacji i zarządzania portalem internetowym.

Absolwent posiada umiejętności praktyczne z zakresu:

 • przygotowania materiałów prasowych i audiowizualnych
 • organizacji i zarządzania portalem internetowym
 • projektowania serwisów i portali internetowych
 • kształtowania pozytywnych relacji własnej organizacji z innymi firmami, partnerami biznesowymi, mediami, klientami, pracownikami poprzez media internetowe
 • tworzenia i prowadzenia internetowych kampanii komunikacyjnych
 • reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Kwalifikacje

 • absolwenci będą posiadali kwalifikacje do pracy dziennikarskiej w Internecie – oznacza to, że będą  potrafili zaplanować swoją pracę począwszy od tworzenia koncepcji, budowy programu, wyboru technik i sposobów budżetowania, a kończąc na ewaluacji
  i badaniu skuteczności prowadzonych kampanii. 

Opłaty

Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej rady
2 raty4 rat
23890 zł 2050 zł1075 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej rady
2 raty4 rat
23890 zł2050 zł1075 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej rady
2 raty4 rat
23690 zł1950 zł1050 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej rady
2 raty4 rat
2 3690 zł1950 zł1050 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej rady
2 raty4 rat
23490 zł1850 zł975 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej rady
2 raty 4 rat
23490 zł1850 zł975 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Czas trwania

2 semestry

Wymagania stawiane kandydatom 

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich.

Kadra

 • Kierownik studiów: Dr Anna Jadachowska – Dziębor
 • trenerzy i doświadczeni specjaliści PR, CRM
 • uznani wykładowcy akademiccy
 • blogerzy
 • dziennikarze telewizyjni i radiowi, m.in. Adrian Klarenbach

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie

 • 04

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej