Nowoczesne formy nauczania matematyki w klasach I-III z zastosowaniem Montessori/Numicon

Cel studiów

 • doskonalenie umiejętności nauczania matematyki w klasach I-III z zastosowaniem nowatorskich metod nauczania

Adresaci

 • nauczyciele klas I-III szkół (w tym szkół i ośrodków specjalnych)

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów:

 • posiada wiedzę i umiejętności do diagnozowania trudności uczenia się matematyki
 • wie, w jaki sposób i jakimi metodami nauczać tak, aby każdy z uczniów rozumiał matematykę
 • posiada wiedzę z zakresu: powtórzonej wiedzy matematycznej (zakres szkoły podstawowej i wyższy), nowatorskich metod nauczania matematyki w młodszym wieku szkolnym, psychopedagogicznych możliwości rozwojowych
 • i edukacyjnych dzieci w młodszym wieku szkolnym
 • zna sposoby diagnozowania i rozwiązywania trudności uczniów w zakresie rozumienia treści matematycznych
 • posiada umiejętności praktyczne z zakresu: diagnozowania oraz zaplanowania efektywnej terapii i programu wspierania dziecka z trudnościami w uczeniu się matematyki
 • podejmowania innowacyjnych i niestandardowych zadań edukacyjnych doskonalenia swoich umiejętności matematycznych

Opłaty

Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
2 raty4 raty
2 2590 zł1400 zł750 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
2 raty4 raty
22590 zł1400 zł750 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
2 raty 4 raty
22590 zł1400 zł750 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
2 raty 4 raty
2 2590 zł1400 zł750 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
2 raty 4 raty
22590 zł1400 zł750 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
2 raty4 raty
22590 zł1400 zł 750 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Czas trwania

2 semestry, 180 godzin

Wymagania stawiane kandydatom

 • posiadanie dyplomu studiów I lub II stopnia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej

Kadra

 • Kierownik studiów: dr Beata Głodzik
 • specjaliści w zakresie dydaktyki matematyki w klasach I-III
 • specjaliści w zakresie matematyki
 • doświadczeni nauczyciele akademiccy

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej