Nowoczesne formy nauczania matematyki w klasach I-III z zastosowaniem Montessori/Numicon

Warto studiować, bo…

 • udoskonalisz umiejętności prowadzenia lekcji z matematyki w klasach I -III
 • zapoznasz się z nowatorskimi metodami kształcenia uczniów

Czego się nauczysz?

 • diagnozowania i rozwiązywania trudności uczniów w zakresie rozumienia treści matematycznych
 • metod zrozumiałego i interesującego przekazywania wiedzy matematycznej
 • diagnozowania i planowania efektywnej terapii i programu wspierania dziecka z trudnościami w przyswajaniu treści matematycznych

Adresaci

 • nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym szkół i ośrodków specjalnych)

Wymagania stawiane kandydatom

 • posiadanie dyplomu studiów I lub II stopnia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej

Czas trwania

 • 2 semestry, 180 godzin

Opłaty

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
2 raty4 raty
2 2590 zł1400 zł750 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
2 raty4 raty
22590 zł1400 zł750 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
2 raty 4 raty
22590 zł1400 zł750 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
2 raty 4 raty
2 2590 zł1400 zł750 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
2 raty 4 raty
22590 zł1400 zł750 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
2 raty4 raty
22590 zł1400 zł 750 zł

Kadra

 • specjaliści w zakresie dydaktyki matematyki w klasach I-III
 • specjaliści w zakresie matematyki
 • doświadczeni nauczyciele akademiccy

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej