Pedagogika korekcyjno – kompensacyjna

Warto studiować, bo…

 • zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu wychowania fizycznego oraz różnego typu form aktywności fizycznej
 • nabędziesz umiejętności coacha w aktywności sportowej oraz wiedzę z zakresu motywacji i wsparcia psychicznego

Czego się nauczysz?

 • diagnozowania problemów w zakresie dysfunkcji rozwojowych oraz zagrożeń funkcjonowania środowisk
 • planowania i organizowania indywidualnych oddziaływań terapeutycznych
 • doboru form i metod pracy korekcyjno – kompensacyjnej do indywidualnych, specyficznych potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży, a także ich rodzin
 • teoretycznych podstaw terapii pedagogicznej i socjoterapii
 • podejmowania działań profilaktycznych, korekcyjnych i kompensacyjnych wobec dzieci i młodzieży wykazujących specyficzne trudności w uczeniu się.
 • prawnych podstaw funkcjonowania placówek oświatowych i wychowawczo – terapeutycznych

Adresaci

 • pedagogdzy
 • psychologowie nauk o rodzinie
 • absolwenci kierunków nauk o rodzinie

Wymagania stawiane kandydatom

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia na kierunku pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie

Czas trwania

 • 3 semestry

Opłaty

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
3 raty6 rat
33190 zł1130 zł600 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
3 raty6 rat
33190 zł1130 zł 600 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
3 raty 6 rat
33190 zł1130 zł600 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
3 raty6 rat
3 3190 zł1130 zł 600 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
3 raty6 rat
32990 zł1060 zł560 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
3 raty6 rat
32990 zł1060 zł560 zł

Kadra

 • nauczyciele akademiccy – specjaliści w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapii pedagogicznej i pedagogiki specjalnej, posiadający w tej dziedzinie dorobek naukowy, a jednocześnie bogate doświadczenie w pracy z dzieckiem i uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej