Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Warto studiować, bo…

 • zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą zagadnień współczesnej edukacji i rehabilitacji osób o zaburzonym rozwoju, a także poradnictwa na ich rzecz

Czego się nauczysz?

 • diagnozować indywidualne możliwości dziecka i rozpoznawać jego specjalne potrzeby edukacyjne oraz udzielać wsparcia pedagogicznego dziecku i rodzinie we wczesnych etapach rozwoju dziecka
 • metod autorehabilitacji osób o zaburzonym rozwoju lub z niepełnosprawnością
 • regulacji prawnych dotyczących organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • metod prowadzenia zajęć wychowawczych i terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą na różnych poziomach rozwoju
 • organizowania warunków zewnętrznych w środowisku otaczającym dziecko, tak aby stymulowały one procesy rozwojowe

Adresaci

 • nauczyciele przedszkoli i szkół
 • psycholodzy i pedagodzy szkolni
 • psycholodzy i pedagodzy pracujący w poradniach psychologiczno – pedagogicznych
 • wychowawcy pracujący w świetlicach szkolnych, środowiskowych i terapeutycznych
 • nauczyciele realizujący zajęcia specjalistyczne (korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne i inne) w szkołach ogólnodostępnych i specjalnych oraz ośrodkach edukacyjno – terapeutycznych 

Wymagania stawiane kandydatom

 • ukończone studia magisterskie, względnie zawodowe (licencjat)
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego 

Czas trwania 

 • 3 semestry 

Opłaty

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
3 raty6 rat
34490 zł1560 zł810 zł

Kadra

 • pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni 
 • zespół ekspertów, wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach  zarówno w kraju, jak i za granicą 
 • praktycy z wieloletnim doświadczeniem, pracujący na co dzień z osobami z niepełnosprawnością w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach terapeutycznych

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej