Pedagogika Marii Montessori

Opis studiów:

Studia mają charakter doskonalący i przygotowują do pracy w przedszkolach i w  szkołach podstawowych  pracujących według założeń Metody Marii Montessori lub wykorzystujących elementy tego systemu w pracy dydaktyczno-wychowawczej. W trakcie niniejszych studiów podyplomowych studenci poznają założenia i zastosowanie cieszącej się coraz większym zainteresowaniem środowisk edukacyjnych pedagogiki Marii Montessori w pracy z dzieckiem
w wieku przedszkolnym , wczesnoszkolnym i szkolnym.

Cel studiów

Przygotowanie do pracy w przedszkolach i w szkołach podstawowych funkcjonujących według założeń Metody Marii Montessori lub wykorzystujących elementy tego systemu w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Adresaci

 • pedagogów
 • psychologów
 • nauczycieli przedmiotów
 • rodziców
 • terapeutów
 • zwolenników edukacji domowej oraz pedagogiki alternatywnej

Sylwetka absolwenta:

 • absolwenci będą wyposażeni w wiedzę dotyczącą podstaw Metody Marii Montessori, podstaw teoriopoznawczych z dziedziny medycyny, pedagogiki i psychologii dotyczącej rozwoju dziecka w  okresie od przedszkola do czasu ukończenia szkoły podstawowej.
 • będą to  jednostki refleksyjne i twórcze, przygotowane do wprowadzenia w placówce, 
  w której będą zatrudnione, innowacji pedagogicznej wykorzystującej w pracy z dziećmi dorobek pedagogiczny Marii Montessori.
 • będą to jednostki dla których  w centrum działań edukacyjnych znajduje się dziecko.

Opłaty

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/2 rat 1/4 rat
22590 zł1400 zł750 zł

Wymagania stawiane kandydatom:

Posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Kadra

 • Kierownik studiów: dr Beata Głodzik
 • Wykładowcy akademiccy i trenerzy Metody Marii Montessori wykształceni w Holandii
  w HAN University w Nijmegen, oraz wieloletni praktycy wychowania przedszkolnego
  i edukacji szkolnej  mający duże doświadczenie w pracy Metodą Marii Montessori. 

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej