Pedagogika Marii Montessori

Warto studiować, bo …

 • nabędziesz wiedzę i umiejętności dot. założeń i zastosowania metod pedagogicznych Marii Montessori
 • uzyskasz kwalifikacje do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych funkcjonujących wg założeń metody M. Montessori

Czego się nauczysz?

 • metod i technik dotyczących postaw metody M. Montessori,
 • podstaw teoriopoznawczych z dziedziny medycyny, pedagogiki i psychologii dotyczącej rozwoju dziecka w okresie od przedszkola do czasu ukończenia szkoły podstawowej
 • innowacyjnych, refleksyjnych i twórczych metod pedagogicznych
 • wiedzy nt. tej metody, którą będziesz mógł wykorzystać w pracy dydaktoczno-wychowawczej

Adresaci

 • pedagogów, nauczycieli przedmiotów
 • psychologów, terapeutów
 • rodziców, zwolenników edukacji domowej oraz pedagogiki alternatywnej

Wymagania stawiane kandydatom:

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Czas trwania

 • 2 semestry

Opłaty

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/2 rat 1/4 rat
22590 zł1400 zł750 zł

Kadra

 • Wykładowcy akademiccy i trenerzy Metody Marii Montessori wykształceni w Holandii
  w HAN University w Nijmegen, oraz wieloletni praktycy wychowania przedszkolnego
  i edukacji szkolnej  mający duże doświadczenie w pracy Metodą Marii Montessori. 

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej