Resocjalizacja

Cel studiów

 • zdobycie kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela – wychowawcy w placówkach interwencyjnych i resocjalizacyjnych. 

Adresaci

 • absolwenci studiów kierunkowych I i II stopnia z przygotowaniem pedagogicznym, którzy chcą nabyć kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu:

 • pedagogiki resocjalizacyjnej
 • oddziaływań profilaktycznych i wychowawczych
 • psychologicznych podstaw zachowań trudnych i ryzykownych
 • psychopatologii zachowań niedostosowanych społecznie
 • zakresu i metod diagnostyki resocjalizacyjnej
 • projektowania programów profilaktycznych i resocjalizacyjnych
 • diagnozy niedostosowania społecznego
 • metodyki pracy resocjalizacyjnej i pomocowej
 • komunikacji interpersonalnej w środowiskach zagrożonych i niedostosowanych społecznie
 • budowania scenariuszy pracy socjoterapeutycznej
 • pracy z osobami z wielu kultur. 

Kwalifikacje

 • absolwent otrzymuje kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1578, z 2018 r., poz. 1485)
 • studia podyplomowe dają absolwentowi kwalifikacje do pracy m.in. w pogotowiach opiekuńczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ośrodkach kuratorskich, świetlicach środowiskowych, zakładach poprawczych, zakładach karnych.

Opłaty

Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
3 raty6 rat
33190 zł 1130 zł600 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
3 raty6 rat
33190 zł1130 zł600 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
3 raty6 rat
3 2990 zł1060 zł560 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
3 raty6 rat
32990 zł1060 zł 560 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
3 raty6 rat
3 2990 zł1060 zł560 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
3 raty6 rat
32990 zł1060 zł560 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Czas trwania

3 semestry, 350 godzin plus 150 godzin praktyk

Wymagania stawiane kandydatom

 • ukończone studia I lub II stopnia
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego. 

Kadra

 • Kierownik studiów: Dr Adam Gogacz
 • osoby prowadzące działalność naukową i naukowo wdrożeniową
 • praktycy, którzy przez lata zdobywali cenne doświadczenie w środowisku resocjalizacyjnym – profesjonalni, ale też pełni pedagogicznej empatii.

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie

 • 04

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej