Resocjalizacja

Warto studiować bo…

 • uzyskasz kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1578, z 2018 r., poz. 1485)
 • zdobędziesz kwalifikacje do pracy m.in. w pogotowiach opiekuńczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych, ośrodkach socjoterapii, ośrodkach kuratorskich, świetlicach środowiskowych, zakładach poprawczych i zakładach karnych

Czego się nauczysz?

 • metod oddziaływań profilaktycznych i wychowawczych
 • metod diagnostyki resocjalizacyjnej
 • projektowania programów profilaktycznych i resocjalizacyjnych oraz budowania scenariuszy pracy socjoterapeutycznej
 • diagnozowania niedostosowania społecznego
 • metodyki pracy resocjalizacyjnej i pomocowej

Adresaci

 • absolwenci studiów kierunkowych I i II stopnia z przygotowaniem pedagogicznym, którzy chcą nabyć kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

Wymagania stawiane kandydatom

 • ukończone studia I lub II stopnia
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego

Czas trwania

 • 3 semestry, 350 godzin plus 150 godzin praktyk

Opłaty

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
3 raty6 rat
33190 zł 1130 zł600 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
3 raty6 rat
33190 zł1130 zł600 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
3 raty6 rat
3 2990 zł1060 zł560 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
3 raty6 rat
32990 zł1060 zł 560 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
3 raty6 rat
3 2990 zł1060 zł560 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
3 raty6 rat
32990 zł1060 zł560 zł

Kadra

 • osoby prowadzące działalność naukową i naukowo wdrożeniową
 • praktycy, którzy przez lata zdobywali cenne doświadczenie w środowisku resocjalizacyjnym – profesjonalni, ale też pełni pedagogicznej empatii.

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej