Socjoterapia

Warto studiować bo…

 • uzyskasz kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, psychokorekcyjnych i psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania oraz dysfunkcjami utrudniającymi im funkcjonowanie psychospołeczne

Czego się nauczysz?

 • rozpoznawania przyczyn, symptomatologii i skutków procesu marginalizacji społecznej
 • diagnozy psychologiczno – pedagogicznej i socjoterapeutycznej
 • problematyki pracy z grupą socjoterapeutyczną: dynamiki, procesów grupowych, ról przyjmowanych w grupie przez poszczególnych jej członków, spójności, więzi grupowej
 • metodyki socjoterapii, planowania i konstrukcji programów socjoterapeutycznych
 • nawiązywania kontaktu z indywidualnym klientem i z grupą, budowania relacji, pracy „na relacji”, formułowania i zawierania kontraktu terapeutyczno – korekcyjnego

Adresaci

 • osoby zainteresowane praktycznym wymiarem pracy w środowiskach zmarginalizowanych lub zagrożonych marginalizacją społeczną
 • osoby chcące pracować z dziećmi i młodzieżą wywodzącą się ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym

Wymagania stawiane kandydatom

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia na kierunku humanistycznym lub społecznym, szczególnie z zakresu pedagogiki, psychologii, politologii, socjologii, polityki społecznej lub pracy socjalnej

Czas trwania

 • 3 semestry

Opłaty

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat1/6 rat
33490 zł1230 zł650 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat1/6 rat
33490 zł1230 zł650 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat1/6 rat
33090 zł1100 zł580 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat1/6 rat
33090 zł1100 zł580 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat1/6 rat
33090 zł1100 zł580 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat1/6 rat
33090 zł1100 zł580 zł

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej