Trener biznesu

Warto studiować, bo …

 • zdobędziesz umiejętności i wiedzę potrzebną do samodzielnego prowadzenia szkoleń
 • uzyskasz wiedzę na temat procesów grupowych, specyfiki funkcjonowania grup i zespołów oraz stylów i sposobów uczenia się ludzi dorosłych

Czego się nauczysz?

 • projektowania, przygotowywania i przeprowadzania szkoleń, a także ich ewaluacji
 • tworzenia własnego stylu treningowego i metod coachingowych przydatnych w rozwijaniu potencjału uczestników szkoleń
 • radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w pracy trenera
 • prowadzenia efektywnej komunikacji z grupą szkoleniową
 • aktywizujących metod, technik i nowoczesnych narzędzi prowadzenia szkoleń

Adresaci

 • absolwenci studiów licencjackich i magisterskich, zamierzający podjąć pracę w charakterze trenera biznesu lub trenera wewnętrznego czy specjalisty HR
 • przedsiębiorcy, managerowie, pracownicy działów HR
 • osoby, które w swojej pracy zajmują się prowadzeniem szkoleń, treningów, warsztatów czy spotkań projektowych

Wymagania stawiane kandydatom  

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

Czas trwania

 • 2 semestry, 180 godzin  

Opłaty

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej rady
2 raty4 raty
23890 zł2050 zł1075 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej rady
2 raty4 raty
23890 zł2050 zł1075 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej rady
2 raty 4 raty
23900 zł 2050 zł 1075 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej rady
2 raty 4 raty
3 3900 zł2050 zł1075 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej rady
2 raty4 raty
23490 zł1850 zł 975 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej rady
2 raty4 raty
23490 zł1850 zł 975 zł

Kadra 

 • cenieni eksperci doświadczeni w pracy szkoleniowej z kadrą niższego i wyższego szczebla, zarówno w firmach prywatnych, jak i państwowych
 • menedżerowie wielu cenionych na polskim rynku firm.

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej