Trener biznesu

Studia skierowane są do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, zamierzających podjąć pracę w charakterze trenera biznesu lub trenera wewnętrznego, specjalisty HR, oraz zainteresowanych uzyskaniem umiejętności zarządzania procesem szkoleniowym, pogłębieniem znajomości specyfiki grup i zespołów, chcących nauczyć się określania i doprecyzowania potrzeb szkoleniowych klientów, nabyć umiejętność prowadzenia i ewaluacji szkoleń czy warsztatów, a także chcących uzyskać wiedzę na temat  narzędzi szkoleniowych i coachingowych pomocnych w prowadzeniu szkoleń.

Cel studiów

 • zdobycie umiejętności potrzebnych do samodzielnego prowadzenia szkoleń
 • nabycie wiedzy na temat procesów grupowych, specyfiki funkcjonowania grup/zespołów, stylów i sposobów uczenia się ludzi dorosłych
 • poznanie etapów i sposobów realizacji procesu szkoleniowego (od rozpoznania potrzeb szkoleniowych po końcową ewaluację)
 • opanowanie umiejętności związanych z autoprezentacją trenera i efektywną komunikacją z grupą szkoleniową
 • poznanie aktywizujących metod, technik i nowoczesnych narzędzi prowadzenia szkoleń
 • nabycie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi na sali szkoleniowej
 • nabycie wiedzy na temat sposobów i narzędzi oceny ewaluacji szkoleń, zgodnie z oczekiwaniami klienta biznesowego i jego organizacji
 • doskonalenie umiejętności praktycznych związanych z zarządzaniem szkoleniem i grupą szkoleniową, rozwój kompetencji osobistych trenera.

Adresaci

 • absolwenci studiów licencjackich i magisterskich, zamierzający podjąć pracę w charakterze trenera biznesu lub trenera wewnętrznego, specjalisty HR
 • przedsiębiorcy, managerowie, pracownicy działów HR
 • osoby, które w swojej pracy zajmują się prowadzeniem szkoleń, treningów, warsztatów, czy spotkań projektowych.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów:

 • nabędą wiedzę z zakresu prowadzenia szkoleń i warsztatów, dynamiki i funkcjonowania grup i zespołów pracowniczych
 • będą potrafili samodzielnie zaprojektować, przygotować i przeprowadzić szkolenie/warsztat, a także ich ewaluację
 • poznają profesjonalne narzędzia szkoleniowe
 • będą potrafili stworzyć własny styl treningowy i metody coachingowe przydatne w rozwijaniu potencjału uczestników klientów/uczestników szkoleń
 • będą potrafili radzić sobie z sytuacjami trudnymi w pracy trenera/szkoleniowca.

Opłaty

Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej rady
2 raty4 raty
23890 zł2050 zł1075 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej rady
2 raty4 raty
23890 zł2050 zł1075 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej rady
raty rat
3
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej rady
raty rat
3
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej rady
2 raty4 raty
23490 zł1850 zł 975 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej rady
2 raty4 raty
23490 zł1850 zł 975 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Czas trwania

2 semestry, 180 godzin  

Wymagania stawiane kandydatom  

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Kadra 

 • Kierownik studiów: mgr Anna Zochniak
 • cenieni eksperci doświadczeni w pracy szkoleniowej z kadrą niższego i wyższego szczebla, zarówno w firmach prywatnych, jak i państwowych
 • menedżerowie wielu cenionych na polskim rynku firm.

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie

 • 04

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej