Trener, coach rozwoju osobistego i społecznego

Program studiów odpowiada swoim zakresem i czasem programom szkół trenerów i coachów, dając jednocześnie świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie oraz uprawniając do rozpoczęcia ścieżki certyfikacji w międzynarodowych organizacjach coachingowych. Kadra składa się z doświadczonych trenerów i coachów związanych ze środowiskiem akademickim, będących praktykami realizującymi jednocześnie projekty badawcze dydaktyczne. Prowadzący zajęcia posiadają doświadczenie zawodowe, trenerskie i coachingowe w pracy w różnych typach organizacji: w biznesie, w instytucjach publicznych (w tym w placówkach edukacyjnych, w instytucjach pomocy społecznej oraz służby zdrowia) oraz w organizacjach pozarządowych, w instytucjach kultury i w służbach mundurowych, co gwarantuje dużą interdyscyplinarność doświadczeń dla uczestników studiów.

Cel studiów

 • zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielne prowadzenie szkoleń oraz sesji coachingowych w ramach aktywności zawodowej oraz w samodzielnej praktyce trenerskiej i coachingowej. 

Adresaci

 • absolwenci studiów I i II stopnia, którzy w ramach swojej aktywności zawodowej, społecznej i osobistej podejmują się działań szkoleniowych i/lub prowadzenia coachingu
 • osoby chcące dopiero podjąć swoją aktywność zawodową w roli trenera i/lub coacha
 • managerowie chcący pozyskać nowe umiejętności usprawniające proces komunikacji w organizacji.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów:

 • posiada wiedzę i umiejętności z zakresu samodzielnego projektowania, prowadzenia i ewaluowania procesów szkoleniowych i coachingowych
 • potrafi samodzielnie przygotować proces szkolenia z uważnością na cel, proces grupowy oraz potrzeby zlecającego i uczestników
 • zna podstawy komunikacji interpersonalnej, dynamikę procesu grupowego oraz specyfikę uczenia poszczególnych grup wiekowych i społecznych 
 • potrafi umiejętnie prowadzić szkolenia, stosując adekwatne do potrzeb metody i narzędzia szkoleniowe oraz radzi sobie w trudnych sytuacjach szkoleniowych
 • zna i potrafi samodzielnie zaprojektować i przeprowadzić proces ewaluacji szkolenia.
 • uzyskuje kluczowe kompetencje do samodzielnego prowadzenia sesji coachingowych, wskazane przez międzynarodowe organizacje coachów, których uzyskanie uprawnia do rozpoczęcia ścieżki certyfikacji
 • potrafi samodzielnie, w sposób etyczny, wejść w rolę coacha, zbudować relację z klientem i wykorzystywać umiejętności i narzędzia komunikacyjne w sposób ułatwiający budowanie świadomości i planowanie celów przez klienta. 

Kwalifikacje

 • program studiów odpowiada swoim zakresem i czasem programom szkół trenerów i coachów, dając jednocześnie świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie oraz uprawniając do rozpoczęcia ścieżki certyfikacji w międzynarodowych organizacjach coachingowych.

Opłaty

Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej rady
3 raty6 rat
35990 zł2060 zł1060 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Czas trwania

3 semestry, 208 godzin

Wymagania stawiane kandydatom 

 • ukończone studia I lub II stopnia. 

Partner kierunku 

Europejskie Stowarzyszenie Coachów Psychologów

Kadra

 • Kierownik studiów: Piotr Bańczyk
 • kadra składa się z doświadczonych trenerów i coachów związanych ze środowiskiem akademickim, będących praktykami realizującymi jednocześnie projekty badawcze i dydaktyczne
 • prowadzący zajęcia posiadają doświadczenie zawodowe, trenerskie i coachingowe w pracy w różnych typach organizacji: w biznesie, w instytucjach publicznych oraz w organizacjach pozarządowych, w instytucjach kultury i w służbach mundurowych, co gwarantuje dużą interdyscyplinarność doświadczeń dla uczestników studiów.

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie

 • 04

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej