Uzależnienia behawioralne

Warto studiować, bo…

 • zdobędziesz wiedzę z zakresu uzależnień behawioralnych oraz praktyczne umiejętności pozwalające na efektywną realizację programów profilaktycznych i pracę z osobami narażonymi na uzależnienia behawioralne

Czego się nauczysz?

 • charakterystyki uzależnień behawioralnych (m.in. hazardu, fonoholizmu, uzależnienia od Internetu, seksoholizmu, pracoholizmu, samouszkodzenia umiarkowanego, zakupoholizmu, bigoreksji)
 • systemowej pracy z rodziną w kontekście profilaktyki i leczenia osoby uzależnionej behawioralnie
 • metod terapii uzależnień behawioralnych
 • prowadzenia profilaktyki uzależnień
 • podejmowania działań interwencyjnych wobec osób uzależnionych od czynności
 • tworzenia programów profilaktycznych

Adresaci

 • absolwenci m.in. psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, medycyny, ratownictwa medycznego
 • osoby pracujące w systemie pomocy społecznej i oświaty, służbie zdrowia
 • pracownicy organizacji pozarządowych
 • funkcjonariusze policji
 • kuratorzy
 • przedstawicie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pragnący poszerzyć swoje kompetencje w obszarze profilaktyki uzależnień behawioralnych
 • osoby, które noszą się z zamiarem pracy z osobami i rodzinami dotkniętymi tym problemem.

Wymagania stawiane kandydatom 

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 • posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii i uzależnień

Czas trwania 

 • 2 semestry  

Opłaty

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej rady
2 raty 4 rat
2 3890 zł 2050 zł 1075 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej rady
2 raty 4 rat
2 3890 zł2050 zł1075 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej rady
2 raty4 rat
23690 zł1950 zł1050 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej rady
2 raty4 rat
2 3690 zł1950 zł1050 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej rady
2 raty4 rat
2 3490 zł1850 zł975 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej rady
2 raty4 rat
2 3490 zł1850 zł975 zł

Kadra

 • pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni
 • wysoko wyspecjalizowani praktycy z doświadczeniem w pracy w obszarach profilaktyki i terapii uzależnień.

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej