Uzależnienia behawioralne

Studia podyplomowe Uzależnienia behawioralne rekomendujemy absolwentom m.in. psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, medycyny, ratownictwa medycznego. Adresatami są osoby pracujące w systemie pomocy społecznej i oświaty, służbie zdrowia, pracownicy organizacji pozarządowych, funkcjonariusze policji, kuratorzy, przedstawicie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pragnący poszerzyć swoje kompetencje w obszarze profilaktyki uzależnień behawioralnych, a także osoby, które noszą się z zamiarem pracy z osobami i rodzinami dotkniętymi tym problemem.

Cel studiów

 • dostarczenie słuchaczom wiedzy teoretycznej z zakresu uzależnień behawioralnych oraz praktycznych umiejętności pozwalających na efektywną realizację programów profilaktycznych i pracę z osobami narażonymi na uzależnienia behawioralne.

Adresaci

 • absolwenci m.in. psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, medycyny, ratownictwa medycznego
 • osoby pracujące w systemie pomocy społecznej i oświaty, służbie zdrowia
 • pracownicy organizacji pozarządowych
 • funkcjonariusze policji
 • kuratorzy
 • przedstawicie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pragnący poszerzyć swoje kompetencje w obszarze profilaktyki uzależnień behawioralnych
 • osoby, które noszą się z zamiarem pracy z osobami i rodzinami dotkniętymi tym problemem.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada wiedzę z zakresu:

 • psychologicznych mechanizmów uzależnień behawioralnych
 • charakterystyki uzależnień behawioralnych (m.in. hazard, fonoholizm, uzależnienie od Internetu, seksoholizm, pracoholizm, samouszkodzenia umiarkowane, zakupoholizm, bigoreksja)
 • systemowej pracy z rodziną w kontekście profilaktyki i leczenia osoby uzależnionej behawioralnie
 • metod terapii uzależnień behawioralnych
 • wybranych elementów psychologii osobowości i psychopatologii
 • profilaktyki uzależnień behawioralnych.

Absolwent posiada umiejętności praktyczne z zakresu:

 • rozpoznawania osiowych objawów uzależnienia od czynności
 • pracy z osobą uzależnioną behawioralnie z wykorzystaniem m.in. narzędzi dialogu motywującego
 • interwencji profilaktycznej
 • podejmowania działań interwencyjnych wobec osób uzależnionych od czynności
 • współpracy interdyscyplinarnej na rzecz osób i rodzin dotkniętych problemem uzależnień behawioralnych
 • tworzenia programów profilaktycznych.

Kwalifikacje

 • absolwenci studiów podyplomowych będą wyposażeni w wiedzę oraz umiejętności pozwalające na efektywną realizację programów profilaktycznych i pracę z osobami narażonymi na uzależnienia behawioralne
 • absolwenci będą mogli podjąć pracę w takich instytucjach, jak: służba zdrowia, punkty konsultacyjno-informacyjne, ośrodki pomocy społecznej, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych,  zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Opłaty

Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej rady
2 raty 4 rat
2 3890 zł 2050 zł 1075 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej rady
2 raty 4 rat
2 3890 zł2050 zł1075 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej rady
2 raty4 rat
23690 zł1950 zł1050 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej rady
2 raty4 rat
2 3690 zł1950 zł1050 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej rady
2 raty4 rat
2 3490 zł1850 zł975 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej rady
2 raty4 rat
2 3490 zł1850 zł975 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Czas trwania 

2 semestry  

Wymagania stawiane kandydatom 

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 • posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii i uzależnień

Kadra

 • Kierownik studiów: Olga Zduńczyk
 • pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni
 • wysoko wyspecjalizowani praktycy z doświadczeniem w pracy w obszarach profilaktyki i terapii uzależnień.

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie

 • 04

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej