Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Warto studiować, bo …

 • uzyskasz kwalifikacje do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji

Czego się nauczysz?

 • organizacji i prowadzenia procesu szeroko zakrojonej diagnozy funkcjonalnej, mającej na celu rozpoznanie potencjalnych możliwości i potrzeb małego dziecka z zaburzeniami rozwojowymi/niepełnosprawnością
 • metod terapeutycznych i form pracy terapeutycznej z dzieckiem
 • prowadzenia zajęć terapeutycznych zgodnie z programami, potrzebami i możliwościami dziecka
 • zasad prowadzenia porad i konsultacji dla rodziców i opiekunów małego dziecka z zaburzeniami rozwojowymi
 • zasad i narzędzi do oceny postępów dziecka
 • reguł organizowania procesu wczesnego wspomagania rozwoju

Adresaci

 • osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne z dyplomem ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich) kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, logopedia, zainteresowane pracą w zespołach wspomagających rozwój małych dzieci.

Wymagania stawiane kandydatom 

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego. 

Czas trwania

 • 3 semestry, 350 godzin plus 150 godzin praktyk  

Opłaty

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
34090 zł1430 zł750 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
34090 zł1430 zł750 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
33050 zł1070 zł545 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
33050 zł1070 zł545 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
32690 zł960 zł515 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
32690 zł960 zł515 zł

Kadra

 • doświadczeni praktycy, eksperci i specjaliści
 • osoby z długoletnim doświadczeniem w pracy w dziedzinie medycyny, psychologii, pedagogiki, diagnozy i terapii w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju.

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej