Wspomaganie rozwoju dziecka twórczego

Cel studiów

 • doskonalenie umiejętności pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych  (dzieckiem twórczym).

Adresaci

 • nauczyciele wszystkich typów szkół i poziomów.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów:

 • posiada wiedzę i umiejętności do diagnozowania potrzeb dziecka twórczego
 • posiada wiedzę i umiejętności pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (z dzieckiem twórczym)
 • posiada kwalifikacje do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych  (dziećmi twórczymi). 

Opłaty

Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
2 raty4 raty
2 2590 zł1400 zł750 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
2 raty4 raty
2 2590 zł1400 zł750 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
2 raty4 raty
22590 zł1400 zł750 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
2 raty4 raty
22590 zł1400 zł750 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
2 raty4 raty
22590 zł1400 zł750 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
2 raty4 raty
22590 zł1400 zł750 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Czas trwania

2 semestry

Wymagania stawiane kandydatom

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 • praca w zawodzie nauczyciela.

Kadra

 • Kierownik studiów: Dr Beata Głodzik
 • doświadczeni praktycy zajmujący się wspieraniem rozwoju dziecka twórczego
 • pracownicy naukowo – dydaktyczni Uczelni Korczaka.

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie

 • 04

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej