Wspomaganie rozwoju dziecka twórczego

Warto studiować, bo …

 • nabędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dzieckiem twórczym)

Czego się nauczysz?

 • diagnozowania potrzeb dziecka twórczego
 • metod i technik uwalniających kreatywny potencjał dziecka, pobudzających jego wyobraźnię i skłaniających do podejmowania aktywności twórczej
 • doboru odpowiedniego programu zajęć zgodnego z potrzebami dziecka twórczego

Adresaci

 • nauczyciele wszystkich typów szkół i poziomów.

Wymagania stawiane kandydatom

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 • praca w zawodzie nauczyciela.

Czas trwania

 • 2 semestry

Opłaty

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/2 rat 1/4 rat
22590 zł1400 zł750 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/2 rat 1/4 rat
22590 zł1400 zł750 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/2 rat 1/4 rat
22590 zł1400 zł750 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/2 rat 1/4 rat
22590 zł1400 zł750 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/2 rat 1/4 rat
22590 zł1400 zł750 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/2 rat 1/4 rat
22590 zł1400 zł750 zł

Kadra

 • doświadczeni praktycy zajmujący się wspieraniem rozwoju dziecka twórczego
 • pracownicy naukowo – dydaktyczni Uczelni Korczaka.

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej