Zarządzanie oświatą

Warto studiować, bo …

 • uzyskasz kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowisk kierowniczych w placówkach systemu oświaty (zgodnie z prawem oświatowym i ustawą o systemie oświaty)

Czego się nauczysz?

 • organizacji placówek oświatowych wszystkich szczebli, zarządzania kadrą pedagogiczną i pracownikami administracji
 • zagadnień z prawa oświatowego, finansowego czy prawa pracy
 • kierowania procesem dydaktyczno-wychowawczym i rozwojem ucznia

Adresaci

 • nauczyciele zainteresowani kandydowaniem na stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach, placówkach doskonalenia nauczycieli oraz innych placówkach objętych systemem oświaty
 • czynni dyrektorzy szkół i placówek
 • pracownicy nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących szkoły
 • osoby zainteresowane funkcjonowaniem placówek edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pozarządowych. 

Wymagania stawiane kandydatom

 • posiadanie dyplomu studiów I lub II stopnia. 

Czas trwania

 • 2 semestry, 280 godzin dydaktycznych  

Opłaty

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/2 rat 1/4 rat
23190 zł1700 zł900 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/2 rat 1/4 rat
23190 zł1700 zł900 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/2 rat 1/4 rat
22990 zł1600 zł850 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/2 rat 1/4 rat
22990 zł1600 zł850 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/2 rat 1/4 rat
22990 zł1700 zł900 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/2 rat 1/4 rat
22990 zł1700 zł900 zł

Kadra

 • zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy, eksperci i specjaliści, osoby z długoletnim doświadczeniem w pracy w administracji oświatowej lub na stanowiskach kierowniczych w oświacie. 

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej