Zarządzanie Podmiotami Ekonomii Społecznej

Warto studiować bo…

 • zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania stowarzyszeniami, fundacjami, spółdzielniami socjalnymi, spółkami non-profit oraz podmiotami reintegracyjnymi

Czego się nauczysz?

 • zasad funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej w Polsce i na świecie
 • zagadnień z zakresu prawa, finansów, zarządzania projektami, human resources, społecznej odpowiedzialności biznesu, projektowania usług i budowania modeli społeczno-biznesowych
 • budowania środowiska sprzyjającego włączaniu poszczególnych grup społecznych w działania
 • inicjowania i prowadzenia współpracy międzysektorowej, uwzględniając potrzeby instytucji publicznych, biznesowych i środowisk obywatelskich

Adresaci

 • osoby zainteresowane tworzeniem lub prowadzeniem podmiotów ekonomii społecznej
 • animatorzy społeczności lokalnych
 • osoby związane z działaniami organizacji pozarządowych
 • przedstawiciele samorządów odpowiedzialni za realizację działań społecznych i współpracę z organizacjami pozarządowymi lub za zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym
 • przedstawiciele biznesu odpowiedzialni za działania fundacji i stowarzyszeń korporacyjnych lub współpracę za społecznością lokalną w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu

Wymagania stawiane kandydatom 

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Czas trwania

 • 2 semestry, 160 godzin

Opłaty

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej rady
2 raty4 raty
23190 zł1700 zł900 zł

Kadra

 • doświadczeni trenerzy i nauczyciele akademiccy posiadający doświadczenie w zarządzaniu podmiotami ekonomii społecznej oraz podmiotami publicznymi i biznesowymi
 • praktycy odpowiedzialni za poszczególne obszary tematyczne
 • menagerowie organizacji pozarządowych, biznesu i podmiotów publicznych, prawnicy, księgowi, specjaliści z zakresu fundrisingu, zarządzania projektami, human resources, społecznej odpowiedzialności biznesu, projektowania usług.

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej