Zarządzanie Podmiotami Ekonomii Społecznej

Absolwent studiów zna zasady funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej działających w Polsce i na świecie, a także posiada kwalifikacje umożliwiające zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej oraz współpracy międzysektorowej. Absolwent posiada szeroka wiedzę z zakresu prawa, finansów, zarządzania projektami, human resources, społecznej odpowiedzialności biznesu, projektowania usług i budowania modeli społeczno-biznesowych społecznej. Potrafi nie tylko zarządzać podmiotem ekonomii społecznej, ale także świadomie budować środowisko sprzyjające włączaniu w działania poszczególnych grup społecznych.

Cel studiów

 • zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania podmiotami ekonomii społecznej: stowarzyszeniami, fundacjami, spółdzielniami socjalnymi, spółkami non-profit oraz podmiotami reintegracyjnymi.

Adresaci

 • absolwenci studiów I i II stopnia zainteresowani tworzeniem lub prowadzeniem podmiotów ekonomii społecznej
 • animatorzy społeczności lokalnych
 • osoby związane z działaniami organizacji pozarządowych
 • przedstawiciele samorządów odpowiedzialni za realizację działań społecznych i współpracę z organizacjami pozarządowymi lub za zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym
 • przedstawiciele biznesu odpowiedzialni za działania fundacji i stowarzyszeń korporacyjnych lub współpracę za społecznością lokalną w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów:

 • zna zasady funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej działających w Polsce i na świecie
 • posiada kwalifikacje umożliwiające zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej oraz współpracy międzysektorowej
 • posiada szeroka wiedzę z zakresu prawa, finansów, zarządzania projektami, human resources, społecznej odpowiedzialności biznesu, projektowania usług i budowania modeli społeczno-biznesowych społecznej
 • potrafi świadomie budować środowisko sprzyjające włączaniu w działania poszczególnych grup społecznych oraz inicjować współpracę międzysektorową, uwzględniając potrzeby instytucji publicznych, biznesowych i środowisk obywatelskich.

Kwalifikacje

 • absolwent uzyskuje kwalifikacje umożliwiające zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, a także
 • umożliwiające budowanie współpracy międzysektorowej oraz realizację celów społecznych  i biznesowych.

Opłaty

Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej rady
2 raty4 raty
23190 zł1700 zł900 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Czas trwania

2 semestry, 160 godzin

Wymagania stawiane kandydatom 

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Kadra

 • Kierownik studiów: Piotr Bańczyk
 • doświadczeni trenerzy i nauczyciele akademiccy posiadający doświadczenie w zarządzaniu podmiotami ekonomii społecznej oraz podmiotami publicznymi i biznesowymi
 • praktycy odpowiedzialni za poszczególne obszary tematyczne
 • menagerowie organizacji pozarządowych, biznesu i podmiotów publicznych, prawnicy, księgowi, specjaliści z zakresu fundrisingu, zarządzania projektami, human resources, społecznej odpowiedzialności biznesu, projektowania usług.

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie

 • 04

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej