Zarządzanie projektami społecznymi

Studia przygotowują do pełnienia roli zarządczych i specjalistycznych w projektach społecznych, tj. np.: koordynatora projektów społecznych, project managera, specjalisty ds. organizacyjnych projektów, itp. Główną ideą studiów jest zapoznanie słuchacza z zagadnieniami zarządczymi w zakresie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych dotacji dotyczących tematyki problemów społecznych. Studia koncentrują się na projektach o tematyce społecznej (głównie dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub dotacji) i umożliwiają sprawne wykonywanie zadań zawodowych.

Cel studiów

 • praktyczne i merytoryczne przygotowanie do pracy na stanowiskach związanych
  z zarządzaniem lub strategicznym organizowaniem działań i zadań dotyczących projektów społecznych
 • zapoznanie słuchacza z zagadnieniami zarządczymi w zakresie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych dotacji dotyczących tematyki problemów społecznych
 • doskonalenie warsztatu pracy z wykorzystaniem metod i narzędzi zarządzania projektem.

Adresaci

 • studia przeznaczone są dla osób realizujących projekty społeczne dofinansowane ze środków UE lub dotacji, w tym przedstawicieli instytucji rynku pracy, administracji publicznej szczebla regionalnego i lokalnego, ngo’s oraz dla osób, które planują podjąć pracę przy realizacji projektów społecznych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada:

 • wiedzę o problematyce zarządzania projektami
 • kompetencje w zakresie  planowania, organizowania i kontrolowania czynności związanych z realizacją działań projektowych
 • umiejętności potrzebne do skutecznego kierowania zespołem projektowym. 

Po ukończeniu studiów absolwent będzie mógł podjąć zatrudnienie przy realizacji projektów społecznych, w organizacjach należących do trzech sektorów społecznych (państwowy, pozarządowy, biznesowy). 

Kwalifikacje

 • studia pozwalają nabyć wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku koordynatora projektu, project managera,  specjalisty ds. organizacji usług/działań projektowych.

Opłaty

Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej rady
2 raty4 raty
2 3890 zł2050 zł1075 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej rady
2 raty4 raty
23890 zł2050 zł1075 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej rady
2 raty4 raty
2 3690 zł 1950 zł999 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej rady
2 raty4 raty
2 3690 zł1950 zł999 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej rady
2 raty4 raty
23490 zł1850 zł975 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej rady
2 raty4 raty
23490 zł 1850 zł975 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Czas trwania

2 semestry 

Wymagania stawiane kandydatom

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia

Kadra

 • Kierownik studiów: Dr Iwona Barszcz, dr Karolina Pawłowska
 • najlepsi wykładowcy akademiccy
 • praktycy z zakresu zarządzania projektami
 • doświadczeni koordynatorzy projektów społecznych, psycholodzy, trenerzy.

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie

 • 04

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej