Zarządzanie projektami społecznymi

Warto studiować, bo…

 • zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania stowarzyszeniami, fundacjami, spółdzielniami socjalnymi, spółkami non-profit oraz podmiotami reintegracyjnymi

Czego się nauczysz?

 • praktycznych i merytorycznych umiejętności zarządzania lub strategicznego organizowania działań i zadań dotyczących projektów społecznych
 • zarządzania projektami
 • planowania, organizowania i kontrolowania czynności związanych z realizacją działań projektowych
 • skutecznego kierowania zespołem projektowym

Adresaci

 • studia przeznaczone są dla osób realizujących projekty społeczne dofinansowane ze środków UE lub dotacji, w tym przedstawicieli instytucji rynku pracy, administracji publicznej szczebla regionalnego i lokalnego, ngo’s

Wymagania stawiane kandydatom

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia

Czas trwania

 • 2 semestry 

Opłaty

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej rady
2 raty4 raty
2 3890 zł2050 zł1075 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej rady
2 raty4 raty
23890 zł2050 zł1075 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej rady
2 raty4 raty
2 3690 zł 1950 zł999 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej rady
2 raty4 raty
2 3690 zł1950 zł999 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej rady
2 raty4 raty
23490 zł1850 zł975 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej rady
2 raty4 raty
23490 zł 1850 zł975 zł

Kadra

 • najlepsi wykładowcy akademiccy
 • praktycy z zakresu zarządzania projektami
 • doświadczeni koordynatorzy projektów społecznych, psycholodzy, trenerzy

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej