AGENT CELNY

Po ukończeniu szkolenia będziesz posiadał:

 • umiejętności niezbędne do realizacji zadań związanych z obsługą celną i spedycyjną podmiotów wykonujących obrót towarowy w ramach Unii Europejskiej oraz z krajami trzecimi
 • wiedzę z zakresu prawa administracyjnego i cywilnego
 • informacje z dziedzin gospodarczych i logistycznych procedur celnych
 • umiejętności zgłębiania zasad obrotu towarowego w ujęciu celnym, podatkowym i statystycznym
 • podstawy logistyki oraz zagadnienia z zakresu transportu międzynarodowego i spedycji

Gdzie znajdziesz pracę?

 • Administracja państwowa i samorządowa
 • Agencje celne
 • Agencje obsługi portów rzecznych, morskich i lotniczych
 • Firmy kurierskie
 • Firmy logistyczne
 • Firmy spedycyjne
 • Izby celne
 • Terminale lotnicze, samochodowe i kolejowe
 • Własna działalność

Informacje o zajęciach

Forma kształcenia: stacjonarna/ niestacjonarna
Czas trwania: 3 semestry
Praktyki zawodowe: 6 tygodni
Tytuł zawodowy: dyplomowany specjalista*
Liczba ECTS: 90
Poziom kształcenia: 5 poziom PRK**

*tytuł dyplomowanego specjalisty otrzymuje osoba posiadająca świadectwo maturalne. Osoba bez tego świadectwa otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego. W przypadku doręczenia świadectwa maturalnego, takie zaświadczenie zostanie zmienione na dyplom specjalisty.

** PUNKTY PRK (Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej) – więcej

Wymagania

Ukończone technikum lub szkoła policealna albo branżowa szkoła II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie lub świadectwo dojrzałości (w chwili rekrutacji nie jest wymagana matura).

Ukończenie kształcenia: warunkiem ukończenia kształcenia jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie.

Opłata

Wpisowe: 0 zł

Liczba semestrów1/15 rat (miesiąc)1/3 rat (1 semestr)całość (3 semestry)
3249 zł1245 zł3735 zł