Autokreacja – czyli budowanie pożądanego wizerunku siebie w oczach innych 

Opiekun szkolenia:

dr Kamila Pawłowska, dr Kamila Barszcz

Cel szkolenia:

 • poznanie własnych „nawykowych” sposobów prezentowania siebie oraz ćwiczenia umiejętności panowania nad wywieranym przez siebie wrażeniem tak, by osiągnąć założony sukces autoprezentacyjny.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób, które chciałyby poznać tajniki wywierania wpływu
i wrażenia poprzez świadome kreowanie własnej osoby. 

Odbiorcami szkolenia powinny być osoby stojące przed wyzwaniami zawodowymi, tj.: rozmowa kwalifikacyjna, wystąpienie publiczne, rozmowa  z szefem o zmianę warunków pracy lub płacy, bądź przygotowujące się do innej rozmowy negocjacyjnej.

Program szkolenia:

Moduł 1: Wprowadzenie do zagadnień autokreacji 

 • Autokreacja – dekoracja i fasada osobista (ćwiczenie: rysunek).
 • Psychologiczna analiza zjawiska autokreacji  i jego znaczenia dla rozwoju człowieka (Mini-wykład).
 • Tworzenie własnego obrazu siebie (ćwiczenie: kalendarz symboli i rysunków tworzonych podczas całych zajęć).
 • Co wiem o sobie a co wiedzą o mnie inni? (ćwiczenie: autoprezentacja przed grupą).

Moduł 2: Tworzenie wizerunku własnej osoby

 • Analiza ćwiczenia „moje lustrzane ja”.
 • Efekty i motywy autokreacji (Mini-wykład).
 • Taktyki i strategie autokreacji  „na co dzień” i na sytuacje „wyjątkowe” (Mini-wykład, ćwiczenia w parach i grupowe).
 • Społeczny kontekst autokreacji  –  tworzenie wizerunku własnej osoby nakierowanej na kreację danej roli. Specyfikacja ról. (Dyskusja)
 • Propozycje przyjęcia stylu do prezentacji „ja w roli…” (ćwiczenie: wystąpienie publiczne)

Moduł 3: Auto-kreacja mojej nowej strony „ja”

 • Przygotowanie wizualne (stylizacja – w zależności od przygotowanych materiałów przez uczestników).
 • Trening świadomego wejścia w rolę (coaching).
 • Odegranie ról indywidualnych przed kamerą (ćwiczenie: wystąpienie publiczne przed kamerą.
 • Informacje zwrotne włączające refleksje wszystkich uczestników grupy.

Moduł 4: Auto-akceptacja Auto-kreacji

 • Refleksje dotyczące wystąpienia publicznego w przyjętej roli (autorefleksja).
 • Akceptacja/odrzucenie nowości (ćwiczenia dot. włączenia/odłączenia).
 • Kreowanie nowych ról przyjętych przez grupę (proces grupowy).
 • Podsumowanie warsztatów powtórka ćwiczenia: Autokreacja – dekoracja i fasada osobista (ćwiczenie: rysunek).

Sylwetka absolwenta szkolenia:

Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • określenia własnego wizerunku i dążeń do tworzenia nowego wizerunku
 • uzyskania większej świadomości wywieranego przez siebie wrażenia i kontroli wizerunku własnej osoby, zarówno w sytuacjach zawodowych, jak i prywatnych
 • wykorzystania świadomości siebie w tworzeniu założonego przez siebie wizerunku.

Czas trwania:

16 godzin

Opłaty:

450 zł