Autyzm a zaburzenia integracji sensorycznej

Opiekun szkolenia

dr Monika Zaręba

Cel szkolenia

 • zdobycie wiedzy na temat rodzajów zaburzeń SI u dzieci z autyzmem
 • nabycie umiejętności wstępnej diagnozy zaburzeń SI u dzieci z autyzmem
 • nabycie umiejętności doboru właściwych ćwiczeń i zabaw do profilu sensorycznego dziecka z autyzmem.

Adresaci szkolenia

 • nauczyciele i pedagodzy specjalni
 • logopedzi
 • fizjoterapeuci pracujący z dziećmi z autyzmem
 • studenci studiów licencjackich i magisterskich.

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej.
 • Klasyfikacja i charakterystyka zaburzeń SI u dzieci autystycznych.
 • Omówienie specyfiki rozwoju i funkcjonowania dziecka z autyzmem w kontekście zaburzeń integracji sensorycznej.
 • Dieta sensoryczna dziecka autystycznego.
 • Wstępna diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej w autyzmie- możliwości i ograniczenia.
 • Zabawy i ćwiczenia stymulujące rozwój sensoryczny u dzieci autystycznych.

Sylwetka absolwenta szkolenia

Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności:

 • do wstępnej diagnozy zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci z autyzmem
 • do prowadzenia ćwiczeń i zabaw wspomagających rozwój układów sensorycznych zgodnie z profilem sensorycznym dziecka.

Czas trwania

30 godzin (w tym 10 godzin poprzez platformę e-learningową)

Opłaty

390 zł