Depresja dzieci i młodzieży

Opiekun szkolenia

Małgorzata Bożyk

Cel szkolenia

 • zwiększenie wiedzy na temat problemów psychicznych dzieci i młodzieży, a w szczególności depresji młodzieńczej
 • nabycie wiedzy na temat objawów, przyczyn i terapii depresji
 • nabycie kompetencji w zakresie rozmowy z dziećmi z problemami emocjonalnymi
 • w przypadku nauczycieli – zdobycie wiedzy, jak prowadzić zajęcia w ramach godzin lekcyjnych na temat depresji.

Adresaci szkolenia

 • rodzice 
 • pedagodzy
 • pracownicy socjalni
 • pozostałe osoby, które pracują z dziećmi i młodzieżą.

Program szkolenia

 • Depresja i depresja młodzieńcza podobieństwa i różnice.
 • Objawy depresji i czynniki ryzyka pojawienia się depresji.
 • Relacje rodzinne a zdrowie psychiczne dzieci.
 • Depresja a samobójstwa i zachowania autoagresywne i agresywne. 
 • Wsparcie nastolatka, terapia i formy pomocy dzieciom z problemami emocjonalnymi.
 • Jak rozmawiać z dziećmi z problemami emocjonalnymi. 
 • Psychoedukacja – przygotowanie i prowadzenie zajęć dla uczniów na temat depresji- poradnik dla nauczycieli. 

Sylwetka absolwenta szkolenia

Uczestnicy zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu:

 • etiologii depresji
 • obrazu klinicznego 
 • skutków depresji
 • form terapii depresji
 • wspierania dziecka z problemami emocjonalnymi
 • prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów (dzieci i młodzieży) z zakresu problemów emocjonalnych i radzenia sobie z nimi.

Czas trwania

6 godzin

Opłaty

130 zł