Dziecko wykorzystywane seksualnie – prowadzenie rozmowy diagnostycznej, pomoc psychologiczna

Opiekun szkolenia

Małgorzata Bożyk

Cel szkolenia

 • zdobycie wiedzy na temat tego, czym jest wykorzystywanie seksualne, jakie są objawy nadużyć, fazy
 • zwiększenie wiedzy na temat skutków molestowania w życiu dorosłym czy rodzinnych mechanizmów nadużyć
 • zaprezentowanie i omówienie zasad prowadzenia rozmowy z ofiarą molestowania seksualnego, a także form i narzędzi pomocy psychologicznej. 

Adresaci szkolenia

 • pedagodzy
 • psycholodzy 
 • rodzice
 • wszystkich ci, którzy pracują z dziećmi i chcą zwiększyć wiedzę z zakresu nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży.

Program szkolenia

 1. Przemoc seksualna:
  1. definicja
  2. sprawca przemocy seksualnej
  3. skala i charakter wykorzystywania seksualnego.
 2. Ofiara przemocy seksualnej.
 3. Objawy wykorzystywania seksualnego.
 4. Fazy nadużycia seksualnego.
 5. Uraz psychiczny i jego skutki dla funkcjonowania dziecka i w życiu dorosłym.
 6. Czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci; mechanizmy rodzinne.
 7. Rozmowa z dzieckiem doświadczającym przemocy seksualnej
  1. zasady kontaktu
  2. przykładowe narzędzia i techniki wykorzystywane w pracy z dziećmi molestowanymi
 8. Obszary pracy terapeutycznej z dzieckiem ofiarą nadużyć seksualnych.

Sylwetka absolwenta szkolenia

Uczestnicy zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu:

 • rozpoznawania nadużyć seksualnych
 • skutków molestowania seksualnego w dzieciństwie i jego wpływu na dalsze życie dorosłe
 • czynników ryzyka krzywdzenia w dzieciństwie
 • zasad kontaktu z dziećmi i nastolatkami molestowanymi seksualnie oraz wykorzystywanych narzędzi podczas rozmowy diagnostycznej.

Czas trwania

8 godzin

Opłaty

190 zł