Edukacja poprzez humor

Opiekun szkolenia

dr Henryka Radziejowska – Semków

Cel szkolenia

 • uświadomienie uczestnikom szkolenia konieczności wychowywania młodego pokolenia z humorem 
 • wykształcenie umiejętności opanowywania napięć emocjonalnych i zmniejszania poczucia stresu
 • uświadomienie uczestnikom dobroczynnego wpływu śmiania się (uśmiechu) na kondycję fizyczną i psychiczną człowieka.

Adresaci szkolenia

 • nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych
 • rodzice dzieci i wszystkie osoby zainteresowane problematyką humoru i śmiechu w wychowaniu. 

Program szkolenia

 • Wstęp do gelotologii – kultura śmiechu w wiekach minionych.
 • Teorie śmiechu (biologiczna, zabawy, wyższości, niespójności, zaskoczenia).
 • Rola śmiech (uśmiechu) w edukacji. 
 • Funkcje śmiechu w relacjach międzyludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska szkolnego.
 • Terapeutyczna moc śmiechu – „terapeutyczny humor” i jego prekursorzy.
 • Terapeutyczna moc zabawy.
 • Praktyczne propozycje działań, zabaw i ćwiczeń  wykorzystaniem humoru.

Sylwetka absolwenta szkolenia

Uczestnicy zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu:

 • śmiechoterapii
 • teoretycznych podstaw gelotologii
 • dobrych skutków i zalet wychowywania dzieci z humorem, jak też o ciemnej stronie humoru
 • różnych sposobów codziennego rozładowywania napięcia i stresu
 • roli śmiechu w profilaktyce zdrowotnej.

Czas trwania

12 godzin (3 spotkania po 4 godziny)

Opłaty

150 zł