Zarządzanie czasem

Opiekun szkolenia:

dr Kamila Pawłowska, dr Iwona Barszcz

Cel szkolenia:

 • nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących skutecznego zarządzania czasem własnym i podległych pracowników.

Adresaci szkolenia:

 • menedżerowie, specjaliści oraz inne osoby, których umiejętność planowania i zarządzania własnym czasem pracy ma znaczący wpływ na ich skuteczność.

Program szkolenia:

 1. Zarządzanie czasem – moja autodiagnoza.
 2. określenie własnych mocnych i słabych stron organizacji czasu pracy
 3. pożeracze i zwalniacze czasu (kto? co? mi zżera czas i dlaczego?)
 4. mój własny rytm dnia i ustalanie priorytetów.
 5. Gra strategiczna – umiejętności planowania czasu.
 6. Techniki organizacji pracy i zarządzania sobą w czasie.
 7. Zasada Pareto
 8. Macierz Eisenhover’a
 9. Strategia Vonneguta
 10. Strategia Disney’a
 11. pozostałe metody i narzędzia podnoszące sprawność organizacji czasu własnego.
 12. Planowanie, ustalanie celów i priorytetów.
 13. Metoda SMART w ustalaniu celów
 14. planowanie – jak umiejętnie zapanować nad czasem?
 15. ustalanie priorytetów
 16. grupowanie i delegowanie zadań
 17. ćwiczenie podsumowujące i wskazówki do pracy indywidualnej.

Sylwetka absolwenta szkolenia:

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat:

 • technik organizacji czasu własnego i pracowników
 • pożeraczy czasu i skutecznego ich niwelowania
 • ustalania priorytetów i definiowania celów
 • przeprowadzania autodiagnozy zarządzania czasem.

Czas trwania:

16 godzin

Opłaty:

750 zł