Ja – Ty – My – warsztat o relacjach ze sobą i innymi ludźmi

Opiekun szkolenia

mgr Anna Zochniak

Cel szkolenia:

 • rozpoznanie zasobów osobistych uczestników
 • rozwijanie i pogłębianie kompetencji miękkich
 • nabycie umiejętności ustalania zdrowych granic
 • doskonalenie sposobu dawania konstruktywnej informacji zwrotnej
 • zamiana przekonań ograniczających w przekonania wspierające
 • budowanie postawy proaktywnej wobec życia i jego wyzwań.

Adresaci szkolenia:

szkolenie dedykowane jest wszystkim osobom, które interesują się rozwojem osobistym i chcą przyjrzeć się swoim mocnym stronom i zasobom, funkcjonowaniu w rolach społecznych, rozpoznać swoje „blokady” – przekonania ograniczające, nauczyć się lubić siebie, szanować swoje granice i dawać konstruktywny feedback oraz, finalnie, pozbyć się ograniczeń i wypracować postawę proaktywną w życiu osobistym i zawodowym.

Program szkolenia:

 1. Zosia Samosia, czyli pułapka samowystarczalności.
 2. Temperament – sprzymierzeniec czy wróg.
 3. Jesteś wystarczająco dobry!
 4. „A co, jeśli polecisz?”
 5. Rozbrajanie bomby – praca z krytykiem wewnętrznym.
 6. Ustalanie zdrowych granic w relacjach z innymi ludźmi,
 7. Dawanie konstruktywnej informacji zwrotnej („feedback+”).
 8. Proaktywni 2.0 – jak nie przegrać życia.

Sylwetka absolwenta szkolenia:

Uczestnicy zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu:

 • prawidłowego komunikowania swoich potrzeby, ustalania granic 
 • formułowania konstruktywnej informacji zwrotnej
 • rozpoznawania swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju
 • sposobów funkcjonowania w rolach społecznych.

Czas trwania:

16 godzin

Opłaty:

590 zł