Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu pracowników? Diagnoza i coaching rozwojowy 

Opiekun szkolenia

dr Kamila Pawłowska, dr Iwona Barszcz

Cel szkolenia

 • nabycie wiedzy na temat wypalenia zawodowego i umiejętności pracy nad sobą w celu zapobiegania symptomom wypalenia zawodowego.

Adresaci szkolenia

 • osoby wykonujące zawody zagrożone wypaleniem zawodowym, pozostające w bliskim i intensywnym kontakcie z klientem 
 • osoby, których praca wiąże się dużym stresem.

Program szkolenia

 1. Poznanie wypalenia zawodowego, jego symptomów i cech charakterystycznych:
  1. definicja wypalenia zawodowego
  2. koncepcje wypalenia zawodowego
  3. stres a wypalenie zawodowe
  4. przyczyny wypalenia zawodowego (czynniki indywidualne, interpersonalne, organizacyjne)
  5. oznaki wypalenia zawodowego.
 2. Etapy rozwoju wypalenia zawodowego:
  1. wymiary wypalenia wg. Maslach: (emocjonalne wyczerpanie, depersonalizacja, obniżone zadowolenie z osiągnięć zawodowych)
  2. źródła wypalenia zawodowego
  3. model obszarów dopasowania zawodowego według Maslach.
 3. Diagnoza i autodiagnoza wypalenia zawodowego
  1. testy i autotesty wykorzystywane w diagnozowaniu wypalenia zawodowego
  2. rodzaje wypalenia zawodowego
  3. identyfikacja własnego poziomu wypalenia zawodowego.
 4. Metody zapobiegania wypaleniu zawodowemu:
  1. work-life balance jako sposób zapobiegania wypaleniu
  2. radzenie sobie z emocjami – asertywna komunikacja
  3. eliminacja stresorów w środowisku pracy
  4. zarządzanie czasem
  5. aktywność fizyczna
 5. Coaching rozwojowy
  1. wykorzystanie narzędzi coachingowych w pracy z osobami zagrożonymi wypaleniem zawodowym
  2. elementy autocoachingu – praca z emocjami 

Sylwetka absolwenta szkolenia

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat:

 • wypalenia zawodowego, jego symptomów, przyczyn i zagrożeń z nim związanych
 • różnic pomiędzy obniżeniem nastroju, stresem a wypaleniem zawodowym
 • metod zapobiega wypaleniu zawodowemu
 • umiejętności równowagi między pracą a życiem prywatnym (work-life balance)
 • możliwości wykorzystania metod i narzędzi coachingowych w radzeniu sobie z wypaleniem zawodowym.

Czas trwania

2 dni – 16 godzin

Opłaty

750 zł