Kodowanie w edukacji wczesnoszkolnej

Opiekun szkolenia

dr Roman Grzejszczak

Cel szkolenia

 • podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie kodowania/programowania w edukacji wczesnoszkolnej
 • poznanie metod i narzędzi służących rozwijaniu u uczniów klas 1 – 3 umiejętności programowania i kodowania.

Adresaci szkolenia

 • nauczyciele klas 1-3 szkoły podstawowej.

Program szkolenia

 1. Podstawowe zagadnienia:kodowanie, algorytm, pętla
  1. gdzie można wykorzystać kodowanie
  2. metody i narzędzia
  3. gamification – grywalizacja.
 2. Nauka kodowania bez komputerów.
 3. Kodowanie online – wykorzystanie istniejących zasobów sieci, grywalizacja:
  1. https://game.kodable.com/play?hc=1&type=home&user=cx6gehz&showSpace=world
  2. https://runmarco.allcancode.com
  3. https://studio.code.org/s/starwarsblocks/stage/1/puzzle/1
 4. Programowanie w Scratch – podstawy.
 5. Programowanie robota Pro-Bot.
 6. Programowanie robota Photon:
  1. wykorzystanie oprogramowania Photon Edu, Photon Robot i Photon Coding.
 7. Programowanie dronów edukacyjnych i ich wykorzystanie w edukacji.
 8. Podstawy robotyki – budowa prawdziwie działających maszyn, którymi można samodzielnie sterować (różnorodne zestawy klocków Gigo).
 9. Podstawy html i css – zaprojektuj stronę internetową.
 10. Tablica multimedialna w pracy nauczyciela nauczania wczesnoszkolnego.
 11. CMS (Content Management System) – instalacja i zarządzanie systemem, przydatnym w pracy nauczyciela w zakresie edukacji informatycznej. 

Sylwetka absolwenta szkolenia

Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności:

 • rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemówna bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego
 • programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych poprzez układanie i programowanie algorytmów, wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi
 • rozwijania kompetencji społecznych uczniów, takich jak komunikacja i współpraca w grupie
 • przestrzegania prawa i zasad bezpieczeństwa, w szczególności poprzez zapoznanie z problematykąrespektowania prywatności informacji iochrony danych, praw własności intelektualnej, etykiety w komunikacji i norm współżycia społecznego, oceny zagrożeń związanych z technologią i ich uwzględnienie dla bezpieczeństwa swojego i innych.

Czas trwania

30 godzin 

Opłaty

490 zł