Komunikacja – porozumienie bez przemocy

Opiekun szkolenia

Małgorzata Bożyk

Cel szkolenia

 • doskonalenie umiejętności:
 • obserwacji bez dokonywania interpretacji i osądzania
 • używania bezpośredniej formy komunikacji opartej na partnerskim stylu komunikowania się, komunikatach ja i konstruktywnych informacjach zwrotnych 
 • wyrażania własnych potrzeb
 • formułowania próśb w sposób asertywny.

Adresaci szkolenia

 • wszyscy, którzy chcą zwiększyć swoje kompetencje komunikacyjne i budować pozytywne relacje interpersonalne
 • rodzice, którzy poprzez zwiększenie własnych umiejętności, nabycie nowych kompetencji z zakresu komunikowania się bez przemocy chcą być pozytywnymi modelami dla swoich dzieci.

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do porozumiewania bez przemocy: jak budować mosty zamiast murów. Partnerski styl porozumiewania się: uważność, autentyczność, akceptacja,  komunikaty „ ja”, informacje zwrotne, otwartość w relacjach.
 • Bariery i blokady komunikacyjne: osądy, porównania, uciekanie od odpowiedzialności, komunikaty „ ty”.
 • Odraczanie oceny: spostrzeganie rzeczywistości i interpretowanie jej. Nauka nieoceniania.
 • Emocje, uczucia w komunikacji: rozróżnianie emocji, znaczenie emocji, wyrażanie emocji, uczucia prawdziwe i rzekome, radzenie sobie z własnymi emocjami- udzielanie informacji zwrotnych, konstruktywne reagowanie na krytykę.
 • Empatia w relacjach interpersonalnych.
 • Wyrażanie próśb i mówienie o własnych potrzebach: prośba vs żądanie, asertywne wyrażanie próśb, oczekiwań i odmawianie.
 • Gniew i inne emocje nieprzyjemne: jak reagować na gniew, jak wyrażać własne niezadowolenie.

Sylwetka absolwenta szkolenia

Uczestnicy zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu:

 • pozytywnej partnerskiej komunikacji
 • emocji, ich znaczenia w budowaniu relacji, konstruktywnego, asertywnego wyrażania ich oraz asertywnego reagowania na komunikaty nasycone emocjami
 • wyrażania próśb i oczekiwań w sposób pozbawiony agresji, egzekwowania deklaracji bez naruszania praw innych
 • blokad i utrudnień komunikacyjnych.

Czas trwania

16 godzin

Opłaty

320 zł