Kurs instruktora gimnastyki korekcyjnej

Opiekun kursu:

mgr Anna Szczęsna

Cel kursu:

  • zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na korygowanie  niewłaściwej postawy ciała u dzieci poprzez dobór odpowiednich ćwiczeń.

Adresaci kursu:

  • studenci kierunków pedagogicznych, nauczyciele, w szczególności: wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Program kursu:

ANATOMIA

Wprowadzenie do anatomii – podstawowe pojęcia, płaszczyzny, osie ruchu, budowa kości i rodzaje połączeń kości.

Szkielet osiowy i jego połączenia.

Szkielet kończyn i ich budowa.

Ogólna budowa mięśni, mięśnie grzbietu, szyi, głowy.

Mięśnie klatki piersiowej i brzucha.

Mięśnie kończyny górnej.

Mięśnie kończyny dolnej.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA – część teoretyczna i praktyczna

Definicje postawy, postawy prawidłowej, wady postawy, tory postępowania korekcyjnego, zasady likwidacji dystonii mięśniowej.

Proces posturogenezy. Metody badania i oceny ciała.

Plecy okrągłe. Młodzieńcza kifoza piersiowa – tzw. choroba Scheuermanna, rozpoznanie, ćwiczenia korygujące wadę, ćwiczenia przeciwwskazane.

Plecy wklęsłe. Plecy okrągło-wklęsłe, rozpoznanie ćwiczenia korygujące wadę, ćwiczenia przeciwwskazane.

Boczne skrzywienia kręgosłupa,  rozpoznanie, podział skolioz, postępowanie korekcyjne z dzieckiem z bocznym skrzywieniem kręgosłupa, ogólne zasady postępowania rehabilitacyjnego  z dzieckiem ze skoliozą, ćwiczenia przeciwwskazane.

Wady statyczne kończyn dolnych, rozpoznanie, ćwiczenia korygujące wadę, ćwiczenia przeciwwskazane.

Wady klatki piersiowej, rozpoznanie, ćwiczenia korygujące wadę, ćwiczenia przeciwwskazane.

Trójtorowość metod postępowania korekcyjnego z uszczegółowieniem toru środowiskowego.

Ćwiczenia korekcyjne dla dziecka z płaskostopiem, kolanami koślawymi, kolanami szpotawymi.

Ocena, dobór ćwiczeń korekcyjnych w wadach klatki piersiowej: klatka szewska i kurza. Rodzaje ćwiczeń korekcyjnych.

Reedukacja posturalna.

Etyka pracy. Utrwalanie efektów pracy.

Sylwetka absolwenta kursu:

  • po kursie uczestnik może prowadzić zajęcia w przedszkolach oraz szkole podstawowej. Dzięki licznym ćwiczeniom, a następnie  widocznym efektom u swoich podopiecznych instruktor posiada pracę, która daje ogromną satysfakcję z faktu niesienia pomocy innym, i możliwości własnego rozwoju.
  • absolwent kursu otrzymuje certyfikat jego ukończenia oraz legitymację instruktorską dające uprawnienia do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej w przedszkolach i szkołach podstawowych

Czas trwania:

80 godzin

Opłaty:

790 zł