MANAGER RESTAUCACJI

Po ukończeniu szkolenia będziesz posiadał:

 • umiejętności z zakresu zarządzania ludźmi
 • wiedzę z branży gastronomicznej
 • umiejętność pracy w grupie
 • sposoby zarządzania sprzedażą i analizowania wyników finansowych
 • umiejętność planowania, organizowania, kierowania i kontroli
 • sposoby kontrolowania kosztów oraz kształtowania sprzedaży
 • wiedzę z zakresu organizacji imprez okolicznościowych
 • elementy księgowości, ZUS, US

Gdzie znajdziesz pracę?

 • Restauracje
 • Hotele
 • Kluby
 • Puby

Informacje o zajęciach

Forma kształcenia: stacjonarna/ niestacjonarna
Czas trwania: 3 semestry
Praktyki zawodowe: 6 tygodni
Tytuł zawodowy: dyplomowany specjalista*
Liczba ECTS: 90
Poziom kształcenia: 5 poziom PRK**

*tytuł dyplomowanego specjalisty otrzymuje osoba posiadająca świadectwo maturalne. Osoba bez tego świadectwa otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego. W przypadku doręczenia świadectwa maturalnego, takie zaświadczenie zostanie zmienione na dyplom specjalisty.

** PUNKTY PRK (Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej) – więcej

Wymagania

Ukończone technikum lub szkoła policealna albo branżowa szkoła II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie lub świadectwo dojrzałości (w chwili rekrutacji nie jest wymagana matura).

Ukończenie kształcenia: warunkiem ukończenia kształcenia jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie.

Opłata

Wpisowe: 0 zł

Liczba semestrów1/15 rat (miesiąc)1/3 rat (1 semestr)całość (3 semestry)
3249 zł1245 zł3735 zł