Metoda dobrego startu

Opiekun szkolenia:

Fundacja In Corpore – prof. dr hab. Marta Bogdanowicz

Cel szkolenia:

  • zapoznanie z teoretycznymi podstawami  Metody Dobrego Startu, przedstawienie struktury i organizacji.

Adresaci szkolenia:

  • psycholodzy
  • pedagodzy i pedagodzy specjalni (nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych, szkół specjalnych, klas integracyjnych)
  • logopedzi
  • fizjoterapeuci.

Program szkolenia:

I. Czytanie i pisanie a uczenie się polisensoryczne i integracja percepcyjno – motoryczna.
II. Geneza Metody Dobrego Startu (MDS).
                1. Geneza metody Dobrego Startu – film holenderski „Le Bon Depart”
                2. Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz w Polsce.
III. Podstawy teoretyczne i zastosowanie Metody Dobrego Startu (MDS).
                1. Założenia Metody Dobrego Startu.
                2. Zastosowanie MDS we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego, terapii zaburzeń rozwoju oraz w edukacji.
               3. Zastosowanie MDS w diagnostyce zaburzeń rozwoju psychoruchowego.
IV. Rodzaje ćwiczeń i struktura zajęć w MDS – omówienie i ćwiczenia praktyczne.
               1. Rodzaje zajęć i ćwiczeń.
               2. Struktura zajęć – film „Metoda Dobrego Startu”.
V. Wersje i programy Metody Dobrego Startu – prezentacja materiału filmowego
               1. Łatwe wzory i piosenki (dla dzieci od 2-5 r.ż).
               2. Wzory literopodobne i piosenki/wierszyki (dla dzieci od 5 – 7 r.ż).
               3. Litery/ cyfry i piosenki/wierszyki (dla dzieci 6 -10 letnich).
VI. Organizowanie zajęć prowadzonych MDS.
               1. Zespołowe i indywidualne formy zajęć.
               2. Dobór i liczebność grupy.
               3. Czas trwania zajęć.
               4. Urządzenie sali i pomoce do ćwiczeń.
VII. Programowanie zajęć.
               1. Plan długoterminowy i krótkoterminowy (konspekt) – założenia, programowanie.
VIII. Ćwiczenia praktyczne.

Czas trwania:

16 godzin

Opłaty:

390 zł