Lider i menedżer w XXI wieku

Opiekun szkolenia:

dr Małgorzata Bonikowska

Cel szkolenia:

 • zapoznanie uczestników z teoriami przywództwa i podstawowymi technikami zarządzania
 • zwiększenie świadomości uczestników na temat wpływu rewolucji przemysłowej i technologicznej na liderów oraz zmian, które się dzieją w strukturach firm i instytucji publicznych pod wpływem tych czynników
 • zwiększenie umiejętności kierowania ludźmi i projektami w obecnych czasach
 • wzrost świadomości czym jest świat VUCA i jak się w nim odnaleźć.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do osób, które interesują się zarządzaniem i przywództwem, kierują zespołami, ale nie posiadają wykształcenia menedżerskiego.

Program szkolenia:

Dzień I

 • 9.00-11.00 wprowadzenie do tematyki szkolenia, definicje
 • 11.00-13.00 przywództwo: style, cechy
 • 13.00-14.00 przerwa na obiad
 • 14.00-16.00 przywódca a menedżer
 • 16.00-18.00 ćwiczenia

Dzień II

 • 9.00-111.00 czasy VUCA
 • 11.00-13.00 piąta rewolucja przemysłowa i technologiczna
 • 13.00-14.00 obiad
 • 14.00-18.00 prezentacje uczestników

Sylwetka absolwenta szkolenia:

Uczestnicy zdobędą następującą wiedzę:

 • Teorie przywództwa: style, rodzaje, techniki
 • Różnica między przywództwem a zarządzaniem
 • Zarządzanie ludźmi i projektami w czasach VUCA
 • Wpływ rewolucji przemysłowej i technologicznej na liderów i menedżerów.

Czas trwania:

16 godzin

Opłaty:

690 zł