Praca z uczniem autystycznym i z zespołem Aspergera w klasie szkolnej

Opiekun szkolenia:

mgr Anna Szczęsna

Cel szkolenia:

  • wzrost kompetencji zawodowych, w szczególności dotyczącej pracy z dzieckiem autystycznym i z zespołem Aspergera.

Adresaci szkolenia:

  • szkolenie skierowane jest do studentów i nauczycieli ze wszystkich typów szkół i placówek oraz do wszystkich osób zainteresowanych.

Program szkolenia:

  1. Psychologia i zaburzenia neurorozwojowe w różnym wieku szkolnym.
  2. Kryteria diagnostyczne oraz charakterystyka dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera.                  
  3. Deficyty oraz wynikające z nich trudności, których doświadczają dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera.
  4. Organizacja lekcji/zajęć oraz dobór odpowiednich metod i form nauczania.
  5. Jak pomóc dzieciom/uczniom z autyzmem, Zespołem Aspergera zdobywać wiedzę. Rola nauczyciela.
  6. Jak pomóc dzieciom/uczniom z autyzmem, Zespołem Aspergera rozwijać umiejętności społeczne. Przykłady dobrych praktyk.

Sylwetka absolwenta szkolenia:

  • absolwent szkolenia będzie wyposażony w wiedzę i umiejętności pozwalające mu na efektywną pracę z uczniami z autyzmem i zespołem Aspergera
  • absolwent będzie potrafił przygotować zabawy oraz scenariusze zajęć uwzględniające innowacyjne treści poznane na kursie.

Czas trwania:

20 godzin

Opłaty:

200 zł