Skuteczny model komunikacji CSR

Opiekun szkolenia:

dr Małgorzata Bonikowska

Cel szkolenia:

 • zapoznanie uczestników z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu i dobrymi przykładami w tym zakresie w Polsce i innych krajach
 • zwiększenie rozumienia uczestników w jaki sposób tworzyć i prowadzić przedsięwzięcia typu „social business” i jak o nich komunikować.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do osób, które interesują się społeczną odpowiedzialnością biznesu i chcą się włączać w tworzenie tego typu projektów i przedsięwzięć.

Program szkolenia:

Dzień I

 • 9.00-11.00 wprowadzenie do tematyki szkolenia, definicje
 • 11.00-13.00 CSR idea, definicje
 • 13.00-14.00 przerwa na obiad
 • 14.00-16.00 CSR w Polsce: podejście, historia
 • 16.00-18.00 najlepsze projekty CSR w Polsce ostatnich 3 dekad – przykłady

Dzień II

 • 9.00-11.00 przedsięwzięcie typu „social business” – podejście, zasady
 • 11.00-13.00 przykłady firm typu „social business” w Polsce i na świecie
 • 13.00-14.00 obiad
 • 14.00-18.00 tworzenie projektu CSR i social business – ćwiczenia
 • 18.00 podsumowanie szkolenia

Sylwetka absolwenta szkolenia:

Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu poniższej tematyki:

 • czym jest CSR w biznesie: definicje i podejście
 • projekty CSR realizowane w Polsce i na świecie
 • zasady tworzenia i prowadzenia przedsięwzięć typu „social business”
 • komunikacja CSR w firmach.

Czas trwania:

16 godzin

Opłaty:

890 zł