Socjoterapia w grupie dorosłych

Opiekun szkolenia

dr Katarzyna Gabryś

Cel szkolenia 

 • zdobycie podstaw wiedzy z socjoterapii oraz podstawowych umiejętności do pracy w grupie osób dorosłych.

Adresaci szkolenia

 • osoby pracujące z młodzieżą i osobami dorosłymi w placówkach wsparcia w kryzysie oraz pomocy w rozwoju typu: ośrodki interwencji kryzysowej, ośrodki wsparcia, domy pomocy społecznej, placówki pobytu dziennego, świetlice środowiskowe.

Program szkolenia

 1. Teoretyczne podstawy socjoterapii: 
  1. pojęcie socjoterapii
  2. specyfika socjoterapii na tle innych oddziaływań pomocowych i terapeutycznych
  3. adresaci socjoterapii
  4. cele i zadania socjoterapii
  5. czynniki pomocowe w socjoterapii
  6. dynamika grupy.
 2. Metody i techniki socjoterapii.
 3. Kompetencje etyczne, komunikacyjne i terapeutyczne socjoterapeuty.
 4. Realizacja głównych celów socjoterapii w praktyce pracy z grupą.
 5. Potrzeby i zadania rozwojowe osób w okresie młodzieńczej dojrzałości i dorosłości – koncepcja E. Eriksona.
 6. Planowanie i organizowanie oddziaływań socjoterapeutycznych. 

Sylwetka absolwenta szkolenia

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat:

 • podstaw teoretycznych socjoterapii
 • komunikacji społecznej
 • metod pracy z grupą
 • specyfiki pracy socjoterapeutycznej z grupą osób dorosłych
 • diagnozowania problemów w zakresie dysfunkcji  i zagrożeń rozwojowych.

Czas trwania

60 godzin

Opłaty

490 zł