SPECJALISTA DS. PUBLIC RELATIONS

Po ukończeniu szkolenia będziesz posiadał:

 • umiejętność organizacji różnych przedsięwzięć promocyjno-komunikacyjnych firmy (targi, eventy, premiery produktów itp.)
 • wiedzę, jak komunikować się z mediami
 • informacje, jak dbać o dobrą komunikację wewnętrzną w firmie
 • umiejętność przygotowywania i redagowania firmowych wydawnictw
 • umiejętność koordynowania kontaktów ze społecznością
 • praktyczne umiejętności budowania dobrej relacji i komunikacji
 • wiedzę, jak budować korzystny wizerunek wśród klientów
 • praktyczne umiejętności zw. z badaniem opinii publicznej

Gdzie znajdziesz pracę?

 • Różne stanowiska związane z szeroko pojętym Public Relations i zarządzaniem marką
 • Prowadzenie działań PR w organizacjach, instytucjach i firmach (kreowanie wizerunku w mediach i korporacjach, współpraca z otoczeniem społecznym instytucji, zarządzanie relacjami z mediami, tworzenie strategii komunikacyjnych, badania skuteczności działań wizerunkowych)
 • Urzędy
 • Wyższe uczelnię
 • Showbiznes
 • Instytucje kultury

Informacje o zajęciach

Forma kształcenia: stacjonarna/ niestacjonarna
Czas trwania: 3 semestry
Praktyki zawodowe: 6 tygodni
Tytuł zawodowy: dyplomowany specjalista*
Liczba ECTS: 90
Poziom kształcenia: 5 poziom PRK**

*tytuł dyplomowanego specjalisty otrzymuje osoba posiadająca świadectwo maturalne. Osoba bez tego świadectwa otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego. W przypadku doręczenia świadectwa maturalnego, takie zaświadczenie zostanie zmienione na dyplom specjalisty.

** PUNKTY PRK (Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej) – więcej

Wymagania

Ukończone technikum lub szkoła policealna albo branżowa szkoła II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie lub świadectwo dojrzałości (w chwili rekrutacji nie jest wymagana matura).

Ukończenie kształcenia: warunkiem ukończenia kształcenia jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie.

Opłata

Wpisowe: 0 zł

Liczba semestrów1/15 rat (miesiąc)1/3 rat (1 semestr)całość (3 semestry)
3249 zł1245 zł3735 zł