SPECJALISTA INFORMATYK

Po ukończeniu szkolenia będziesz posiadał:

 • przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych
 • administrowania systemami operacyjnymi
 • serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej
 • przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej
 • tworzenia i administrowania stronami internetowymi
 • tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych
 • programowania aplikacji internetowych
 • tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią
 • projektowania i programowania obiektowego
 • programowania aplikacji desktopowych

Gdzie znajdziesz pracę?

 • Firmy programistyczne i inne z branży IT
 • Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa:
  • Działy IT
  • Działy zajmujące się bezpieczeństwem informacji
  • Działy testujące oprogramowania/aplikacje/systemy
 • Działy IT instytucji publicznych
 • Własna działalność

Informacje o zajęciach

Forma kształcenia: stacjonarna/ niestacjonarna
Czas trwania: 3 semestry
Praktyki zawodowe: 6 tygodni
Tytuł zawodowy: dyplomowany specjalista*
Liczba ECTS: 90
Poziom kształcenia: 5 poziom PRK**

*tytuł dyplomowanego specjalisty otrzymuje osoba posiadająca świadectwo maturalne. Osoba bez tego świadectwa otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego. W przypadku doręczenia świadectwa maturalnego, takie zaświadczenie zostanie zmienione na dyplom specjalisty.

** PUNKTY PRK (Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej) – więcej

Wymagania

Ukończone technikum lub szkoła policealna albo branżowa szkoła II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie lub świadectwo dojrzałości (w chwili rekrutacji nie jest wymagana matura).

Ukończenie kształcenia: warunkiem ukończenia kształcenia jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie.

Opłata

Wpisowe: 0 zł

Liczba semestrów1/15 rat (miesiąc)1/3 rat (1 semestr)całość (3 semestry)
3249 zł1245 zł3735 zł